30
اوت

استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل آفات کشاورزی در اسپانیا/ سامانه شناسایی آفت زیتون برای دومین سال پیاپی راه اندازی شده است

فناوری هوش مصنوعی اطلاعات پیش بینی شده ای درباره آفات درختان زیتون ارائه می دهد.

به گزارش خبرگزاری ایانا از سایت “اگریکالچر این نیوز”، وزارت کشاورزی اسپانیا در ماه جاری، برای دومین سال پیاپی، سامانه آزمایشی با بهره گیری از فنّاوری هوش مصنوعی برای پیش بینی سیر تکامل حشرات آفت درختان زیتون راه اندازی کرد.

دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده درباره رفتار آفات، ابزار بسیار قدرتمندی برای کشاورزان و تکنسین ها در مدیریت تلفیقی آفات است که به آن ها اجازه می دهد بهتر تصمیم گیری کنند، مناطق و تاریخ های خطر و تأثیر آن را بفهمند و اقدامات کنترلی کارآمدتر و شیوه های پایداری را طراحی کنند.

برای انجام این کار، داده های بزرگ جمع آوری شده، توسط شبکه اطلاعات و حفاظت از گیاهان آندلس۱(RAIF) برای این آفت و دیگر عوامل محصول تجزیه و تحلیل شده و به یک مدل هوش مصنوعی تبدیل می شود که می تواند پیشرفت رفتار آفات را در چهار هفته به کمک فنّاوری های آموزش ماشینی پیش بینی کند.

داده های مربوط به آفات

طبق اعلام وزارت کشاورزی اسپانیا، کاربرد فنّاوری های مدیریت داده های بزرگ در کشاورزی و همچنین هوش مصنوعی، دو زمینه با توان بالقوه فراوان در بهبود کارآیی و پایداری بخش کشاورزی است.

در این پروژه، آندلس در انتقال چنین فنّاوری هایی در بخش کشاورزی به کمک داده های پایه رایف (RAIF) پیشگام است.

این پروژه آزمایشی برای انجمن های مجتمع تولیدکنندگان زیتون۲(APIs) در منطقه سیِرا ماگینا (Sierra Mágina) در استان خائن (Jaén) آندلس در ارتفاعات شرقی کوردوبا (Cordoba) به اجرا درآمد. انجمن مذکور تحلیل های هفتگی، شامل پیش بینی درصد زیتون های خورده شده توسط آفات را به دست می آورد که از پارامترهای محاسبه شده در مدیریت تلفیقی آفات است.

همچنین انجمن، اطلاعات هفتگی درباره وضعیت آفات و محصولات اعضای کشاورز خود ارائه می دهد که به نوبه خود به بهبود مدل پیش بینی شده کمک می کند.

در مجموع، ۱۲ گروه مجتمع تولیدی با ۹هزار هکتار باغ های زیتون، در آن مناطق وجود دارد که از این تجربه یکهزارو۵۶۸ کشاورز در ۱۰ شهر استان های خائن و کوردوبا سود می برند.

شبکه اطلاعات و هشدار آفات گیاهی آندلس (RAIF)، پروژه وزرات کشاورزی، شیلات و توسعه روستایی اسپانیاست که با سرمایه گذاری صندوق توسعه روستایی کشاورزی اروپا۳(EAFRD) برای ارائه اطلاعات به روزرسانی شده درباره وضعیت آفات اصلی محصولات آندلس به اجرا درآمده است.

این شبکه متشکل از کار و همکاری حدود ۷۰۰ نفر از تکنسین های مزارع است که عمدتاً خودشان تولیدکننده اند و همچنین ۴هزارو۶۲۱ ایستگاه نظارتی در مناطق زراعی مختلف که به تبادل اطلاعات و داده های جمع آوری شده شان می پردازد.

داده های بزرگ در کشاورزی

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام می کند که داده های بزرگ کشاورزی راهی برای افزایش بهره وری، امنیت غذایی و درآمد کشاورزان است.

به هر حال، منتقدان می گویند که فنّاوری می تواند داده های بزرگ را جمع آوری کند (به کمک حسگرها، هواپیماهای بدون سرنشین و نرم افزارهای پرهزینه) و اثر سلب مالکیت بر اطلاعات کشاورزان دارد، و وابستگی آنان به شرکت های فنّاوری را افزایش می دهد -به طوری که در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا مشاهد می شود.

در مطالعه ای علمی بر روی کشاورزی دقیق که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ منتشر شد، اتحادیه اروپا نیاز به تنظیم مالکیت داده های کشاورزی را به نحوی که به کشاورزان سود برساند، شناسایی کرد.

در بخشی از این مطالعه گفته شده: “کشاورزان باید مالک اطلاعات خودشان باشند و فرصت هایی را برای نظارت بر جریان داده های خود به ذی نفعان داشته باشند تا به ایجاد اعتماد میان آن ها برای تبادل داده ها و برداشت محصول و تحلیل های مبتنی بر داده های بزرگ کمک کند.”

پانوشت:

۱. Andalusian Plant Protection and Information Network

۲. Integrated Olive Production Associations

۳. European Agricultural Fund for Rural Development

ترجمه: مهشید جلالیان