27
سپتامبر

استقبال از کشت پاییزه با ذخیره 421 هزار تنی کودهای کشاورزی

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: با ذخیره 421 هزار تنی در کودهای کشاورزی (ازته، فسفاته و پتاسه) به استقبال کشت پاییزه می‌رویم.

به گزارش ایلنا،  حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار کرد: کشت پاییزه امسال یکی از بهترین و بی‌دغدغه‌ترین مقاطع کشت پاییزه در سال‌های اخیر خواهد بود زیرا به میزان کافی کودهای مورد نیاز کشاورزان تامین و تدارک شده است و خوشبختانه جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: براساس برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، میزان کودهای مورد نیاز کشت پاییزه در مجموع در حدود 900 هزار تن است که با برنامه‌ریزی به عمل آمده تاکنون بیش از 400 هزار تن آن حمل و تحویل انبارهای منطقه‌ای و شبکه کارگزاری شرکت خدمات در اقصی نقاط کشور شده است و مابقی نیز طبق برنامه طی ماه‌های مهر و آبان از مبادی داخلی و خارجی حمل و به شبکه توزیع تزریق خواهد شد.

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/540725-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C