06
اوت

ایجاد الگوی مصرف زعفران در جهان با تبلیغات بین‌المللی/ تنها یک‌سوم کشورهای جهان زعفران ایرانی را می‌شناسند

ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران جهان باید با صرفه هزینه برای تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد الگوی مصرف این محصول در بین مردم جهان بپردازد و از این طریق سرانه مصرف زعفران را بالا ببرد.

عضو شورای ملی زعفران امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه در دنیا بیش از ۱۹۰ کشور وجود دارد که از میان آن‌ها تنها ۴۵ تا ۴۸ کشور مشتری ایران هستند، گفت: ایران با ۹۰ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول در جهان محسوب می‌شود، اما درصد کمی از بازار آن را به خود اختصاص داده است.

علی حسینی افزود: قرارگیری زعفران در تغییر الگوی کشت و توسعه سطح زیر کشت روزافزون این محصول در کشور باعث افزایش سهم ایران در تولید زعفران جهان می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر برای آینده محصولی که تولید آن هرساله در حال افزایش است تصمیم جدی گرفته نشود با مشکل بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: توسعه بازار جهانی زعفران موضوعی نیست که بخش خصوصی به‌تنهایی از عهده آن برآید، چرا که تعریف بازار جدید جهانی نیاز به دخالت دولت در سطوح بالای دیپلماسی اقتصادی دارد.

حسینی با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره عدم تطابق سطح استاندارد زعفران ایران با استانداردهای جهانی، بیان کرد: زعفران ایران از بالاتر استاندارهای بین‌المللی برخوردار است، چرا که قوانین سختگیرانه درباره استاندارد محصول زعفران در کشور ما وجود دارد و در مواردی معیارهای در نظر گرفته شده بسیار بالاتر از سطح جهانی است.

وی در پایان فرآوری را از مهم‌ترین راهکارهای توسعه حضور زعفران در بازار جهانی برشمرد و یادآور شد: فرآوری زعفران علاوه بر ایجاد ارزش افزوده راه را برای ورود به بازارهای جدید همواره می‌کند./

http://www.iana.ir/fa/news/47040/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AF