20
نوامبر

اینفوگرافیک وضعیت میزان تولید، سطح زیر کشت و عملکرد چغندر قند در کشور و استان های برتر

چغندرقند محصول مهمی برای دستیابی به رکوردی جدید در تولید شکر به شمار می رود و کشاورزان در ۲۰ استان کشور این محصول را کشت می کنند، استان آذربایجان غربی با ۳۰ هزار و ۲۰۰ هکتار، استان خراسان رضوی با ۲۲ هزار و ۱۲۹ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت این محصول در کشور را به خود اختصاص داده و استان فارس با ۱۲ هزار و ۸۶۰ هکتار و استان کرمانشاه با ۱۰ هزار و ۵۴۲ هکتار در رتبه های بعدی قرار دارند.