11
ژانویه

بررسی راهکار ارتقای کیفی محصولات کشاورزی مبتنی بر فناوری‌های جدید

ارتقای کیفی محصولات کشاورزی،کاهش گازهای دی اکسید کربن و غیره از مولفه‌هایی است که با تکیه بر کشاورزی نوین و هوشمند قابل حصول خواهد بود.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی از نمونه فعالیت‌هایی محسوب می‌شود که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین پیشه‌ها و روش‌های معیشتی بشریت از سابقه کهن و دیرینی برخوردار است.

فارغ از قدمت این فعالیت، پس از گذشت هزاران سال، این حوزه فعالیتی همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، مطرح است.

به واقع با مطالعه سیر توسعه جوامع پیشرفته، بخصوص در عرصه اقتصادی به این واقعیت پی خواهیم برد که اکثریت قریب به اتفاق جوامع توسعه یافته در حوزه مذکور به توفیقات بسیاری نائل شده اند.

به واقع این مسیر و قاعده‌ای است که پیمایش صحیح در آن برای کشوری همچون ایران با تنوع طبیعی قابل توجهی که از آن برخوردار است ضروری به نظر می‌رسد.

در این میان، پیاده سازی روش‌های نوین برای فعالیت در این حوزه از مولفه های حائز اهمیتی است که تحقق آن به حصول نتایج و دستاوردهای ارزنده تر منتهی خواهد شد.

یکی از الزامات بهره وری هر چه بیشتر از فعالیت‌های زراعی، به ارتقای کیفی محصولات کشاورزی معطوف می‌شود که به اعتقاد برخی از کارشناسان با لحاظ کردن فناوری های نوین و هوشمند در عرصه زراعت، این ضرورت به نحو شایسته تری تأمین خواهد شد.

رضا دهنوی، یکی از کارشناسان حوزه زراعت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با کشاورزی مبتنی بر فناوری های نوین، بیان کرد: کشاورزی بر سه عنصر کاشت،نگهداری و برداشت استوار است.

وی افزود:هر آنچه در این سه عرصه، رویکرد و فعالیت مرتبط با این حوزه، علمی‌تر شود به تبع نتایج افزون تری حاصل خواهد شد.

کارشناس حوزه زراعت و کشاورزی، تصریح کرد: در کشاورزی سنتی، ضریب اطمینان از حصول نتیجه مطلوب ضعیف است، اما در کشاورزی هوشمند تا حدود بسیاری می توان به تخمین و پیش بینی صحیح تری از محصول برداشتی در آینده دست پیدا کرد.

دهنوی گفت: به تعبیر دیگر میزان ریسک و خطا در چنین حوزه ای به مراتب،ضعیف تر و ناچیزتر از زراعت سنتی است.

وی در تشریح جزییات هر چه بیشتری از این شیوه زراعت عنوان کرد: شیوه بذر پاشی و سنجش موقعیت اراضی، یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند به برداشت محصول کیفی‌تر منتهی شود و این امری است که با استفاده از ماشین کاشت هیبریدی به سهولت میسر می‌شود.

کارشناس حوزه کشاورزی گفت: نکته حائز اهمیت بعدی، ناظر بر شیوه و سیستم‌های آبیاری است که با عنایت به نقش آن در برداشت مطلوب از فعالیت زراعی بسیار حساس و تعیین کننده است و با توجه به بحران کم آبی که در حال حاضر کشور ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند توجه به این مقوله اصلی حائز اهمیت به شمار می رود.

وی افزود: انتخاب زمان صحیح آبیاری و کاشت محصول متناسب با ظرفیت‌های آبی مناطق مختلف کشور (اعم از کم بارش و پربارش) از مولفه‌هایی است که بصورت معجزه آسایی، بهره وری مطلوب از فعالیت زراعی را تسهیل می‌کند که این مهم با استفاده از برنامه ها و فناوری های هوشمند، به‌صورت سازنده ای قابل حصول است.

وقتی پَهبادها به مدد زارعان می‌آیند

در سالیان اخیر استفاده از پهبادها در عرصه‌های نظامی و تحقیقاتی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و به تبع با عنایت به نتایج بسیار مطلوبی که در سایه بهره گیری از این فناوری به دست آمده، بهره‌گیری از آن در کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی نیز به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است.

محمدرضا رودسری، یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به باب شدن بهره‌گیری از پهبادها در فعالیت های زراعی در برخی از کشورهای پیشرفته، گفت: رصد دقیق و جامع وضعیت عرصه زراعی، ثبت تصاویر از شرایط حاکم بر زمین‌ها از موارد حائز اهمیتی است که در فرآیند نگهداری به عنوان مقطعی حساس در دوران پیش از برداشت با استفاده از پهبادها به صورت مطلوب تری محقق خواهد شد.

وی افزود: بعضا دیده می‌شود در یک حوزه زراعی به دلیل برداشت زود هنگام یا دیر هنگام، محصول به دست آمده از کیفیت چندانی برخوردار نیست که با به‌کارگیری از پهباد در مقطع اشاره شده (نگهداری) می‌توان از بروز آن پیشگیری کرد و محصول کاشته شده را در بهترین زمان ممکن برداشت نمود.

رودسری گفت: به‌کارگیری از تراکتورهای پیشرفته از دیگر عواملی است که بهره وری مطلوب تر از زمین زراعی را تسریع و تسهیل خواهد کرد و تمامی موارد فوق از مولفه هایی است که در قالب و دایره کشاورزی هوشمندانه محقق خواهد شد.

وی افزود: تمامی ادوات و تجهیزات اینچنینی، بازدهی حداکثری از حداقل انرژی را متناسب با شرایط جاری و ساریِ حاکم بر زمین زراعی، فراهم می‌کند و به موازات آن ضریب خطای انسانی را نیز به میزان ملموسی کاهش خواهد داد که طبیعتا خروجی این معادله ها به بهره وری حداکثری ختم خواهد شد.

امید آن می‌رود با اتکای به ظرفیت های علمی،بومی و فناوری داخلی و سرمایه گذاری هر چه بیشتر در این حوزه و البته هموار کردن مسیر برای استفاده مضاعف از دانش روز دنیا، به توفیقات بیشتری در حوزه زراعت و باغداری نایل شویم که یقینا خروجی آن در تأمین سلامت و امنیت غذایی و استقلال هر چه بیشتر اقتصادی، تأثیرگذار خواهد بود.

http://www.yjc.ir/fa/news/6395386/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF