28
نوامبر

برنامه‌های خودکفایی دانه‌های روغنی از سویا تا کلزا و آفتاب‌گردان

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های پیش رو برای خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی از امکان تولید سویا در استان خوزستان، ایجاد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار هکتار زمین برای کشت سویا، کلزا و دانه آفتابگردان را تشریح کرد و گفت باید برای واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی مانند صادرات سختگیری بیشتری صورت گیرد چراکه با سلامت مردم سروکار داریم.

به گزارش ایسنا، علیرضا مهاجر در همایش روغن‌های خوراکی و دانه‌های روغنی اظهار کرد: ایران یکی از وابسته‌ترین کشورهای دنیا در روغن، دانه‌های روغنی و کنجاله است اما تلاش‌های بسیاری برای تولید این محصولات در کشور صورت گرفته که در حال انجام است و می‌توان به امکان تولید سویای غیر تراریخته در استان خوزستان با شرایط بسیار مناسب اشاره کرد که پتانسیل‌های کنونی نشان می‌دهد، بیش از ۳۰۰ هزار هکتار سویا در این منطقه قابل کشت است.

وی افزود: در گذشته‌های نه چندان دور سرانه مصرف روغن در کشور چهار کیلوگرم بود که متاسفانه براساس آمارهای ارائه شده به بیش از 20 کیلوگرم رسیده است که خبر خوشایندی نیست، چرا که بیشترین مرض قند و گرفتگی قلب و عروق را در کشور داریم که ناشی از واردات و مصرف بی‌رویه شکر و انواع روغن نباتی است.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که براساس ارزیابی‌های موسسه استاندارد روغن استحصالی از دانه‌های روغنی تولید شده در داخل با کیفیت‌ترین روغن در بازار کشور است، تصریح کرد: کشت سویا در خوزستان به صورت پایلوت انجام شده که نتیجه خوبی داشته است و می‌تواند به عنوان کشت دوم پس از گندم مورد استفاده قرار گیرد و در کشور تا 600 هزار هکتار قابل توسعه است که تا 1.5 میلیون تن خودکفایی در زمینه این محصول ایجاد می‌کند.

مهاجر در ادامه با بیان اینکه نشانه‌هایی برای برداشت مکانیزه کنجد در خوزستان، گلستان، کرج و اردبیل وجود دارد، اظهار کرد: در زمینه توسعه کشت کلزا نیز سال آینده تولید ۳۵۰ هزار تنی را در دستور کار خواهیم داشت که جهشی برای تولیدات بعدی خواهد بود.

https://www.isna.ir/news/96090703615/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86