15
آوریل

بگونیا رکس

نام علمی: Begonia Rex 
نیاز نوری: متوسط (نور غیرمستقیم)
نیاز آبی: متوسط
نوع خاک: سبک
نیاز نوری گیاه بگونیا رکس:
توجه داشته باشید که نور یکی از عوامل بسیار مهم در پرورش این گیاه می باشد، گیاه بگونیا رکس مکانی پر نور را ترجیح می‌دهد اما آن را از نور مستقیم آفتاب محافظت کنید. اگر منبع نوری در یک طرف گیاه قرار گرفته است، هر هفته گیاه را حدود ۴۵ درجه بچرخانید تا تمامی برگها از رشدی یکسان برخوردار شوند.
نیاز آبی گیاه بگونیا رکس:
خاک گیاه بگونیا را همواره مرطوب نگهدارید و تا جایی که امکان دارد از آب بدون املاح استفاده کنید. رطوبت هوا را با تجمع گیاهان برگی و خزه مرطوب در اطراف آن تامین کنید، همینطور ساخت جزیره در زیر گلدان توصیه میشود. حتی الامکان از آبفشانی و غبارپاشی بر روی این گیاه جلوگیری کنید.
نوع خاک مورد نیاز برای کشت گیاه بگونیا رکس:
خاک مناسب برای بگونیا رکس مخلوطی از پیت موس، کمپوست و شن (با حجم مساوی)و یا خاک لوم، پیت خزه اسفاگنوم، پرلایت و ورمی‌کولایت (با حجم مساوی) از جمله ترکیبهای خاکی برای این گیاه است. مواد غذایی ناکافی در گیاه بگونیا رکس موجب کوچک ماندن برگها و رشد کم گیاه می‌شود.
نکاتی در رابطه با گیاه بگونیا رکس:
گیاه بگونیا رکس در هوای سرد برگهای خود را می‌اندازند و اگر این شرایط ادامه یابد برگها می‌ریزند. کمبود مواد غذایی در این گیاه نیز موجب کوچک ماندن برگها و رشد کم گیاه می‌شود.