12
مارس

بیماری و آفات تهدید بزرگ جنگل های کشور است

کرج- ایرنا- رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت که بیماری ها و آفات مختلف تهدیدی بزرگ برای نابودی و مرگ درختان جنگل های شمال و زاگرس به شمار می رود.

به گزارش ایرنا، هادی کیادلیری روز سه شنبه در پنل علمی حفاظت و حمایت از منابع طبیعی که در همایش ملی «گفتمان منابع طبیعی و محیط زیست» در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، افزود: وضعیت جنگل های کشور در زاگرس و شمال بسیار بحرانی است.
رئیس انجمن جنگلبانی ایران اظهار داشت: تاکنون حدود یک میلیون و 500 هزار هکتار از جنگل های بلوط زاگرس خشک شده است.
وی گفت: همچنین مرگ و میر دسته جمعی گونه های بومی شمشادها در جنگل های شمال و خشک شدن 30 درصد گونه های راش را در این منطقه شاهد هستیم.
کیا دلیری خشک شدن گونه های ممرز و بلوط بلند در جنگل های شمال را یک مشکل زیست محیطی عنوان کرد و افزود: شروع بیماری ها و آفات در جنگل های شمال کشور از سال 75 است که در آن سال 120 هزار هکتار مرگ و میر عرصه جنگلی ناشی از آفات را داشتیم.
وی بیان داشت: مجموع این عوامل در کنار دیگر عواملی همچون مرگ و میر حیات وحش و محیط زیست باعث شد تا از سوی بخش اجرا برنامه هایی همچون تنفس جنگل ها مطرح شود.
رئیس انجمن جنگلبانی ایران در خصوص لزوم اجرای آمایش سرزمین و اکوسیستم ها گفت: در بعضی مناطق فعالیت هایی انجام می شود که مانع اجرای طرح آمایش سرزمین است و برای این آمایش باید بسیاری از کاربری ها تعطیل شود.
وی ادامه داد: چرا در خوزستان که کمبود آب داریم 60 هزار هکتار زمین باید برنجکاری شود؟
رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت: تنوع زیستی به جهاد کشاورزی واگذار شده در حالی که فعالیت جهاد کشاورزی در تضاد صددرصد با این موضوع است.
کیادلیری تاکید کرد که فعالیت مسئولان و مجریان برنامه ها نباید متضاد با محیط زیست باشد و به نوعی فرهنگ سازی برای رفتار مناسب عمومی با طبیعت به شمار رود.
در همایش ملی «گفتمان منابع طبیعی و محیط زیست» که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد، برنامه علمی در قالب پرسش و پاسخ دانشجویان و دانشگاهیان در زمینه چگونگی حفظ ثروت های ملی و استفاده مناسب عمومی از این ثروت ها اجرا شد.

http://www.irna.ir/fa/News/83240583