18
نوامبر

تجهیز یک میلیون و ۶۸۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی به سامانه نوین آبیاری

زارع گفت: تا پایان مهر امسال، یک میلیون و ۶۸۶ هزار و ۰۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده اند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  عباس زارع  مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری با اشاره به اینکه سامانه های نوین  در ۱۵۱ هزار و ۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی در حال اجرا است، اظهار کرد: مجموع سطوح اجرا شده و درحال اجرای سامانه های نوین آبیاری را از ابتدای سال 236 هزار و 926 هکتار عنوان کرد.

وی افزود: از آغاز اجرای طرح سامانه‌های نوین آبیاری تا مهر امسال،یک میلیون و ۶۸۶ هزار و ۹۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی کشور به این سامانه ها مجهز شده اند.

زارع با بیان این که طرح سامانه های نوین آبیاری طی امسال نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است، گفت: در هفت ماهه نخست سال گذشته، این سیستم در سطح ۳۱ هزار و ۹۰۱ هکتار اجرا شد.

این مقام مسوول ادامه داد: بیشترین سطح اجرای سامانه های نوین آبیاری در هفت ماهه نخست امسال مربوط به استان فارس با ۱۱ هزار و ۵۲ هکتار، اصفهان ۷۴۷۳ هکتار و همدان با ۵۰۰۱ هکتار است.

به گفته مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری، استان های هرمزگان با اجرای سامانه های نوین آبیاری در ۴۵۳۵ هکتار، جنوب کرمان ۴۳۳۳ هکتار و تهران ۳۷۹۱ هکتار در رده های بعدی قرار دارند.

وی تصریح کرد: استان های البرز، گیلان و قم به ترتیب کمترین سطوح اجرایی سامانه های نوین آبیاری را در هفت ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده اند.

http://www.yjc.ir/fa/news/6326751/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B6%DB%B8%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C