06
ژانویه

تجهیز ۲۶۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری در سال ۹۶

طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در سطح ۱۱۵ هزار و ۲۰۴ هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شده است.

طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در سطح۱۱۵هزار و۲۰۴هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شده است.

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه با اجرای۸۷۹۴پروژه،۱۱۵هزار و۲۰۴هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است،

عباس زارع اضافه کرد: علاوه بر سطح اجرا شده در سال۹۶، طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در سطح۱۴۸هزار و۶۷۰هکتار نیز در حال اجرا است.

وی با بیان این که مجموع سطح اجرا شده و در حال اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در سال جاری۲۶۳هزار و۸۷۴هکتار می باشد، اعلام کرد: از آغاز اجرای طرح تا پایان آذر ماه۹۶یک میلیون و۷۱۶هزار و۲۸۴هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/51017/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DB%B2%DB%B6%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B6