27
آوریل

تخصیص ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

یک مقام مسئول گفت:در سال زراعی جاری ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب خط اعتباری شماره (۷) به مکانیزاسیون کشاورزی تخصیص یافت و با برنامه مشخص توزیع استانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: پیش بینی می‌کنیم در سال جاری با آورده‌های کشاورزان و جذب تسهیلات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی حدود ۲,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی اتفاق بیفتد.

کامبیز عباسی افزود: تسهیلات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی با کارمزد ۱۵ درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش کمی و کیفی محصولات و درآمد کشاورزان، تقاضا برای مکانیزاسیون افزایش و تسهیلات مربوط به خط اعتباری شماره (۷) به طور کامل جذب شود.

عباسی تصریح کرد: از ۱,۸۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری شماره (۷) مبلغ یک هزار میلیارد تومان به مکانیزاسیون زیر بخش زراعت، ۳۶۰ میلیارد تومان حوزه باغبانی، ۱۸۰ میلیارد تومان دام و طیور، حدود ۹۰ میلیارد تومان شیلات، ۵۴ میلیارد تومان گیاهان دارویی، ۱۸ میلیارد تومان جنگل و مرتع و ۷۲ میلیارد تومان به مکانیزاسیون در حوزه گلخانه‌ها تخصیص می‌یابد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱,۵۲۰ میلیارد تومان منابع اعتباری به صورت تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی جذب شده، سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی را در سال ۹۷ نسبت به پنج سال قبل از آن بی نظیر خواند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: سال ۹۷ با آورده‌های کشاورزان و جذب تسهیلات ۱۵۲۰ میلیارد تومانی حدود ۲,۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی صورت گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: امسال شاخص‌های مکانیزاسیون کشاورزی ارتقا و ضریب مکانیزاسیون کشاورزی ۱۲ صدم اسب بخار در هکتار اضافه شود.

عباسی افزود: طبق برنامه ششم توسعه ضریب مکانیزاسیون کشاورزی تا پایان این برنامه باید به ۲.۱ اسب بخار در هکتار برسد.

https://www.mehrnews.com/news/4601331/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C