14
نوامبر

تسلیت هموطن

? درگذشت تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان در زلزله غرب کشور را تسلیت عرض میکنیم و برای مصدومان این حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی داریم.