14
ژانویه

توجه به مدیریت کشت به نفع کشاورزان است/ احداث صنایع تبدیلی برای کمک به کشاورزان

مدیرکل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما باید صنایع تبدیلی و امکانات را بیشتر کنیم تا بتوانیم در برهه هایی که محصولات کشاورزان مازاد قرار می گیرد، آنها را برای تبدیل محصولاتشان کمک کنیم.

حسین اصغری مدیر کل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص تولید محصولات جالیزی اظهار کرد: محصولات علوفه ای و جالیزی که عمده ترین آنها سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی و محصولات دیگر مانند هندوانه و خربزه به این دلیل که تامین انرژی، ویتامین ها و املاح بدن را بر عهده دارند در سبد غذایی خانوار جایگاه ویژه ای دارند.

وی افزود: از 70 میلیون تن تولید محصول زراعی کشور 25 میلیون تن مربوط به تولید محصولات سبزی، صیفی و جالیزی بود که نزدیک 13 میلیون تن از 25 میلیون تن به تولید گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی اختصاص پیدا کرده است.

اصغری مهمترین مشکل کشور را آب قلمداد کرده و خاطر نشان کرد: ما در بخش کشاورزی سعی داریم از هر طریق که می توانیم مصرف آب را کاهش دهیم، مانند نشا کاری، توسعه سیستم های نوین آبیاری، افزایش مواد آلی خاک که از اهداف کشاورزی حفاظتی است سعی می کنیم از هر طریقی که می شود زمین کمتری را به کشت اختصاص دهیم اما عملکرد را بالاتر ببریم.

وی افزود: با وجود فراز و نشیب هایی که وجود دارد اما خوشبختانه در این سال زراعی 5 میلیون تن سیب زمینی، 2/3 میلیون تن پیاز و 5/3 میلیون تن گوجه فرنگی تولید کنیم.

مدیر کل دفتر محصولات علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با مدیریت کشت محصولات و برنامه زمان بندی کشت تصریح کرد: ما بنابر میزان نیاز به تولید که داریم به استان های مختلف ابلاغ می کنیم. کشاورزان باید این مسئله را درک کنند که اگر بیشتر بکارند امکان فروش برای محصولشان وجود ندارد. نیاز غذایی مردم در کشور ثابت است و میزان صادرات کشور هم تعیین شده است. زمانی که ما تولید بالایی داریم به تبع آن قیمت کاهش می یابد. ما باید صنایع تبدیلی و امکانات را بیشتر کنیم تا بتوانیم  در برهه هایی که محصولات کشاورزان مازاد قرار می گیرد، آنها را برای تبدیل محصولاتشان کمک کنیم.

اصغری در پایان عنوان کرد: تمام کمک های ما به کشاورزان و ایجاد امکانات وظیفه بخش تولیدی را برای رعایت برنامه و ظرفیت تولید کم نمی کند. پایبندی کشاورزان به برنامه هایی که در اختیارشان گذاشتیم بسیار اهمیت دارد و ضرر و زیان عمل نکردن به آن گریبانگیرشان خواهد شد.

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/580304-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86