25
نوامبر

دوران طلایی را از دست دادیم/ فراسرزمینی‌ بکاریم

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت کشت‌های فراسرزمینی گفت: راه‌اندازی شورورزی در ایران ضروری است و باید افرادی موثر و کارمد در این حوزه به کار گرفته شوند.

به گزارش ایسنا، احمد شریعتی با اشاره به بحران کم آبی در کل کشور، اظهار کرد: ایران با بحران کم آبی روبرو است و این در حالی است که این کشور از منابع فراوانی برخوردار است و می‌تواند بیشترین بهره‌برداری را از این منابع داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی بهره‌وری آب در کشور افزود: در بخش کشاورزی با افزایش ۲۵ درصدی بهره‌وری از منابع آبی روبرو هستیم در صورتی که عملیات بازچرخانی آبی در شهرک‌ها و صنایع نیز در حال انجام است.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اهمیت کشت فراسرزمینی گفت: هر چند دوران طلایی خود را از دست داده‌ایم اما وقت آن رسیده است که به جای تجربه کردن به دنیای پیشرفته وارد شویم و با روی آوردن به کشت‌های فراسرزمینی مسیر شورورزی را بپیماییم؛ لذا با تلاش محققان و دانشگاهیان به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

شریعتی در مورد اولین گام‌های کشور در این مسیر تصریح کرد: اولین الگوی کشت منطقه‌ای در قم در حال بررسی است و امید داریم با حفظ بهروری آب بتوان اکوسیستم‌های شورورزی را شناسایی و معرفی کنیم.

وی ایجاد بنیاد شورورزی در ایران را از جمله اقدامات در دستور کار دانست و بیان کرد: لازم است که بنیاد شورورزی در ایران شکل بگیرد و افرادی که موثر هستند به کار گرفته شوند.

این مقام مسئول با بیان این‌که سه کارگروه  فنی و علمی، اقتصادی و زیست محیطی و کارگروه سرمایه‌گذاری در این حوزه تشکیل شده است، ‌ اظهار کرد: شناسایی و بررسی گونه‌های مختلف زیست محیطی و آمده کردن آنها برای سرمایه گذاری مهمترین هدف تشکیل کارگروه های تخصصی در این بخش است.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد مقالات دریافتی در حوزه شورورزی ۱۹۵ مقاله بوده که ۹۰ مقاله نیز داوری شدند.

https://www.isna.ir/news/96090401801/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85