09
اكتبر

راه اندازی دفتر موسسه بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق نیمه خشک گرمسیری در ایران

هیاتی از موسسه بین المللی تحقیقات ایکریسات به ریاست معاون تحقیقات موسسه در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با تمجید از توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشکده خواستار همکاری نزدیک علمی تحقیقاتی با پژوهشکده شدند.

به گزارش ایانا از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، این هیات که دهم مهرماه وارد کشور شده اند، طی پنج روز اقامت در ایران علاوه بر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات تحقیقاتی وابسته بازدید می کنند.

هیات اعزامی موسسه تحقیقات کشاورزی در مناطق نیمه خشک گرمسیری (ICRISAT) در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ضمن آشنایی اجمالی با فعالیت های پژوهشکده و مدیریت های مختلف منطقه ای آن از بخش ها و آزمایشگاه های مختلف پژوهشکده بازدید و ضمن آشنایی با توانمندی ها و دستاوردهای تحقیقاتی محققان و طرح های پژوهشی در حال اجرا در خصوص زمینه های مورد علاقه برای همکاری های مشترک با مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشکده بحث و تبادل نظر کردند.

بخش نانوتکنولوژی از بخش هایی بود که هیات ایکریسات از آن بازدید کردند که طی آن دکتر مامنی، رییس بخش توضیحاتی در خصوص فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی محققان در زمینه تولید نانو سموم، نانو کودها و پوشش دهی بذرها ارائه کرد و در خصوص مشکلات بخش کشاورزی که از طریق فناوری نانو قابل رفع است بحث و تبادل نظر شد.

دستاوردهای بخش در زمینه پوشش دهی بذور و نانوسموم و کودهای آهسته رهش که باعث کاهش مصرف کود و سم می شوند مورد توجه هیات ایکریسات قرار گرفت. در ادامه از بخش میکروسکوپی و تجهیزات مختلف آن بازدید به عمل آمد و توضیحاتی در زمینه کاربردهای آن ها در تحقیقات نانو ارائه شد.

از دستاوردهای این بخش که برای هیات خارجی جالب بود تولید نانوذرات زیست تخریب پذیر بود که مشکلات زیست محیطی ایجاد نمی کنند.

موفقیت محققان بخش نانوفناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید نانو سیلیکا از ضایعات برنج که به عنوان حامل در سموم و کودهای آهسته رهش استفاده می شود نیز برای اعضای هیات خصوصا دانشمندان هندی بسیار جالب بود.

در پایان بازدید از این بخش مدیران ایکریسات ابراز امیدواری کردند که بتوانند از همکاری محققان این بخش در پیشبرد طرح های این موسسه بین‌المللی استفاده کنند.

هیات در ادامه در بازدیدی که از بخش کشت بافت پژوهشکده داشتند با فعالیت ها و دستاوردهای بخش خصوصا در زمینه هاپلوئید ها آشنا شدند.

توضیحات دکتر شریعت پناهی، رییس بخش در معرفی فعالیت های صورت گرفته در زمینه گیاهان کلزا، گندم، خیار،فلفل و پروژهای جدید سورگوم و ارزن و برنج با استقبال بازدیدکنندگان خصوصا دکتر پیتر کاربری، معاون تحقیقات ایکریسات مواجه شد. دکتر کاربری که از متخصصان برجسته فیزیولوژی گیاهی است در ادامه توضیحاتی درباره روش کار محققان ایکریسات مبتنی بر کشت بساک ارائه کرد و شریعت پناهی هم با اشاره به مشکلات این روش و ارائه نمونه ها و مستنداتی از فعالیت های موفق محققان پژوهشکده که بسیار مورد توجه هیات خارجی قرار گرفت علاقمندی آنها را به حمایت از محققان بخش کشت بافت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در توسعه تکنولوژی های مورد استفاده جلب کرد.

دکتر کاربری با ابراز علاقه به همکاری نزدیک ایکریسات با این بخش در زمینه آموزش و انتقال تجارب موفق بخش به همکاران خارجی و کمک به توسعه تحقیقات بخش از شریعت پناهی برای بازدید از آزمایشگاه های موسسه و بررسی زمینه های همکاری های مشترک دعوت کرد.

دکتر بابک ناخدا، رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که از طرف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نقطه تماس ملی و مسئول هماهنگی برنامه همکاری ایران و ایکریسات انتخاب شده در حاشیه بازدید هیات اعزامی ایکریسات از پژوهشکده اظهار کرد: در این سفر در خصوص تدوین برنامه کاری سال­ های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی، پروژهای تحقیقاتی مشترک و ارتقای توان فنی محققان ایرانی با هیات اعزامی مذاکره می شود. تهیه و ارسال ژرم پلاسم گیاهی مناسب به ایران، تبادل محققان و همچنین تدوین پروژه مشترک در زمینه گیاهان متحمل به خشکی و کم آبی، تحقیقات دیم و مدیریت مزارع در شرایط دیم و کم آب و همچنین تاسیس دفتر نمایندگی ایکریسات در ایران از اهم مذاکرات دو طرف طی این سفر خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/49020/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86