28
آوریل

سرمازدگی ۹۰ درصد باغات هسته دار آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت :۹۰ درصد باغات میوه هسته دار استان در اثر سرمازدگی خسارت دیدند.

رسول جلیلی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به خسارات وارده به باغات و مزارع استان در اثر سرمازدگی اخیر افزود: بعد از بارش برف در روز دوم اردیبهشت ۹۸ و کاهش محسوس دما در استان، کشاورزان برنامه‌های تأمینی برای کاهش خسارت را به کار گرفتند که بر اساس برآوردهای انجام شده، ۹۰ درصد باغ‌های میوه‌های هسته دار استان متحمل خسارت شدند.

وی ادامه داد: در اثر سرمازدگی ۶۰ درصد به باغ‌های انگور و سیب استان خسارت وارد شده که خوشبختانه تا به امروز ۱۰ تا ۳۰ درصد خسارات سرمازدگی در استان برآورد شده و روند تعیین خسارت توسط کارشناسان و اکیپ‌های ارزیابی در سطح شهرستان‌های استان حال انجام است.

جلیلی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته بر اثر سرمازدگی، خسارت‌های سنگینی به اراضی باغی و زراعی استان وارد شد، اضافه کرد: مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان به همراه معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در باغات و مزارع استان تا ساعات اولیه بامداد روزهای دوم و سوم اردیبهشت جهت راهنمایی، آموزش و پیگیری انجام روش‌های فعال مقابله با سرما زدگی در روستاهای شهرستان ارومیه حضور یافتند که خوشبختانه این اقدامات تأثیرات مثبتی در روند آگاه سازی کشاورزان در خصوص کاهش میزان خسارت وارده داشت.

https://www.isna.ir/news/98020803767/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C