29
آوریل

سطح مبارزه با ملخ صحرایی به ۷۰ هزار هکتار رسید

رییس سازمان حفظ نباتات کشور از اجرای عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی در بیش از ۷۰ هزار هکتار از مناطق آلوده خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، دکتر محمدرضا درگاهی سطح کل مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان های جنوبی کشور را تا امروز ۷۰ هزار و ۵۵۵ هکتار اعلام کرد.

وی افزود: تاکنون مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان های خوزستان در سطح ۶۹۱۰ هکتار، بوشهر ۵۹۵۰ هکتار، فارس ۲۵۰۰ هکتار، هرمزگان ۳۰۷۷۰ هکتار، کرمان ۵۵ هکتار، سیستان و بلوچستان ۱۸۲۶۰ هکتار و جنوب کرمان در سطح ۶۱۱۰ هکتار انجام شده است.

درگاهی، تعداد ریزش ها  از بهمن ۹۷ تاکنون را ۱۱۳ دسته عنوان کرد.

https://www.ilna.ir/%D8گ%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/756560-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF