24
آوریل

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی 8-5 اردیبهشت 96 فارس (شیراز)

نماینده شرکت رهروان رویش سبز در شهر شیراز ، جناب آقای ایزدی ، در سبزدهمین نمایشگاه کشاورزی شیراز پذیرای شما عزیزان و همکاران گرامی خواهد بود

سالن  سرو   ، غرفه شماره 3 غرفه فصل سبز