10
اكتبر

شرکت های ژاپنی در بخش اتوماسیون کشاورزی سرمایه گذاری می کنند/با نصب دوربین روی هواپیماهای بدون سرنشین، کشاورزان میزان رشد برنج را زیر نظر می گیرند

در راستای کاهش و پیرشدن جمعیت کشاورزان، سازندگان تجهیزات کشاورزی یانمار (Yanmar Co.) و تجهیزات دقیق کانیکا مینولتا (( Konica Minolta Inc. ، در زمینه اتوماسیون کشاورزی سرمایه گذاری می کنند.

به گزارش ایانا از سایت “جاپان تایمز”، این دو شرکت ژاپنی در ماه جاری، سرمایه گذاری مشترک برای انجام یک پروژه پایلوت ، که در آن از هواپیمای بدون سرنشین برای مشاهده محصول برنج و یک هلیکوپتر بدون سرنشین برای پاشش کود استفاده می شود، انجام داده اند .

شرکا انتظار دارند که این پروژه به کشاورزان کمک کند تا درآمد خود را افزایش دهند و به آن ها اجازه دهد کود را برای مناطقی از کشت برنج که در آن نیاز بیشتری است، فراهم کنند.

با استفاده از یک دوربین ویژه ای که روی هواپیماهای بدون سرنشین قرار می گیرد ، درجه جذب نور از طریق برگ سنجیده می شود و کشاورزان قادر خواهند بود میزان رشد برنج را زیر نظر داشته باشند.

این درحالی است که شرکت یانمار، ۵۱ درصد و کانیکا مینولتا ، ۴۹ درصد باقیمانده سهم را دراختیار دارند.

آزمایشات با استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور توسط یانمار و کانیکا مینولتا به همراه دانشگاه یاماگاتا تایید کرده است که این روش منجر به افزایش عملکرد برخی از انواع برنج می شود.

پروژه FarmEye عمدتا اهداف بزرگی را برای کشاورزان بزرگ فراهم می کند، اینان افرادی هستند که در به دست آوردن یک تصویر کامل از سطوح رشد در سراسر مزارع برنج شان با مشکلاتی روبرو هستند. باید به این نکته اشاره کرد، ارزیابی هوایی توسط پهپاد برای ۱ هکتار، در حدود ۱۲۰۰۰ ین هزینه دارد، در حالی که هزینه پاشش کود را هم باید به آن افزود.

از سوی دیگر، سرشماری سال ۲۰۱۵ کشاورزی و جنگلداری نشان داد جمعیت کشاورزی ژاپن از سال ۱۹۸۵، حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است و متوسط ​​سن کشاورزان ۶۶,۳ برآورد شد.

طبق آمار وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات، جمعیت کشاورزی در یکم فوریه ۲۰۱۶ روی رقم یک میلیون و ۹۲۲ هزار و ۲۰۰ نفر ایستاد به طوری که برای نخستین بار این میزان به کمتر از ۲ میلیون نفر رسیده است.

گفتنی است ، یانمار و کانیکا مینولتا ، در نظر دارند تا از فناوری برای محصولات دیگر مانند گندم و سویا هم استفاده کنند.

این سرمایه گذاری مشترک در حال برنامه ریزی برای گسترش خدمات در خارج از کشور، عمدتا در آسیا، است که با هدف ۱۰ میلیارد ین از فروش داخلی و خارج از کشور تا سال مالی ۲۰۲۳ است.

ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/49060/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF