29
نوامبر

فائو به توانایی های علمی و دانش بومی ایران در منابع طبیعی اعتقاد دارد

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: نمایندگان فائو در بازدید از جنگل های زاگرس به توانایی بالای علمی و دانش بومی ایران در منابع طبیعی پی برده و معتقدند که سازمان جنگل ها قادر است با اتکا به توانمندی های کارشناسی و داشته های علمی، تنش ها و چالش های موجود در جنگل های زاگرس را تعدیل نماید.

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

فائو به توانایی های علمی و دانش بومی ایران در منابع طبیعی اعتقاد دارد

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: نمایندگان فائو در بازدید از جنگل های زاگرس به توانایی بالای علمی و دانش بومی ایران در منابع طبیعی پی برده و معتقدند که سازمان جنگل ها قادر است با اتکا به توانمندی های کارشناسی و داشته های علمی، تنش ها و چالش های موجود در جنگل های زاگرس را تعدیل نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی پیش از ظهر روز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات جنگل های زاگرس افزود: مجموعه منابع طبیعی با انسجام کارشناسی و ادبیات مشترک قابلیت این را دارد که بر مشکلات جنگل های زاگرس فایق آمده و بسیاری از مسایل چالشی آن را حل نماید.

وی تعصب، عشق و دلسوزی را پایه و اساس خدمت صادقانه در منابع طبیعی برشمرد و فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت های محوله را مایه یاس و نا امیدی در کار نام برد.

این مسئول منابع طبیعی کشور همچنین با بیان اینکه منابع طبیعی، ارزش های نهفته زیادی دارد و آن را نباید دست کم گرفت، خاطر نشان کرد: پول به تنهایی حلال مشکلات در منابع طبیعی نیست زیرا اول باید راه را شناخت، مشکلات را شناسایی کرد و سپس موضوع پول را به میان آورد تا اهداف مورد نظر دنبال شود.

رییس سازمان جنگل ها در ادامه اولویت نخست منابع طبیعی کشور را حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی برشمرد و ذخیره نزولات آسمانی و ایجاد رطوبت در خاک را از اقدامات اساسی این سازمان قلمداد کرد.

آقایی پهنه بندی تراکم درختان جنگلی و کنترل بیماری خشکیدگی بلوط زاگرس را کاری ضروری و اولویت دار برشمرد و گفت: وضعیت موجود جنگل های زاگرس باید شناسایی، تحلیل و نتیجه آن در قالب برنامه تدوین شده در اختیار ۱۱ استان حاشیه جنگل های زاگرس قرار گیرد تا اقدامات اساسی با توجه به شرایط موجود انجام شود.

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه آتش سوزی جنگل‌ها، تولید زغال و قاچاق چوب را از چالش های موجود جنگل های زاگرس نام برد و گفت: این عوامل مشکلات اولویت‌دار منابع طبیعی است که باید با مشارکت و همراهی مردم آن را مرتفع نمود.

در نشست بررسی مشکلات جنگل های زاگرس، رییس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، چند تن از اعضای هیات علمی این موسسه و مدیران ارشد جنگل های هیرکانی و زاگرسی سازمان جنگل ها حضور داشتند.

http://agna.ir/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/