22
ژوئیه

كلات هاي آهن

کلات آهن
آهن را ميتوان به صورت سولفات آهن يا به فرم كلاته مورد مصرف قرار داد .
فروس سولفات (FeSo4)حاوي 20% آهن مي باشد اين كود ارزان قيمت است و عموما براي محلول پاشي استفاده ميگردد . درصورتي كه به صورت خاكي مصرف شود تاثيري نخواهد داشت خصوصا در PH بالاي 7 زيرا آهن آن به سرعت به Fe3+ تبديل شده و به صورت يكي از اكسيدهاي آهن رسوب ميكند .(رهروان رویش سبز)
همانطور كه پيش تر توضيح داده شد كلات ها تركيباتي هستند كه يون فلزي را پايدار ميسازند و از آن در برابر اكسيداسيون و رسوب جلوگيري ميكنند .
كلات هاي آهن متشكل از 3 جزء هستند :
– يون Fe3+                                                                                                                                                                                                                                     
– يك تركيب مانند EDTA, DTPA, EDDHA , آمينواسيد , هيوميك-فولويك اسيد , سيترات                                                                                                                 
– يون هاي سديم (Na+) يا آمونيوم (NH4)                                                                                                                                                                                 
كلات هاي مختلف در سطوح مختلف PH يون آهن را با دوام متفاوتي نگه ميدارند . همچنين توان آن ها در جلوگيري از جايگزيني يون آهن با ديگر يون هاي رقابتي متفاوت است. به عنوان مثال در حضور منيزيم و كلسيم با غلظت بالا ، اين يون ها جايگزين يون آهن مي گردند.(رهروان رویش سبز)
Fe-EDTA                                                                              
اين كلات آهن در PH زير 6 پايدار است . در PH بالاي 6.5 حدود 50% يون آهن به صورت غيرقابل استفاده براي گياه در مي آيند . بنابراين اين كلات در خاك هاي قليايي بي تاثير خواهند بود . همچنين اين كلات ميل تركيبي بالايي با كلسيم دارد بنابراين توصيه ميشود از اين كلات درخاك و آب هايي كه در آن ها مقادير بالايي از كلسيم وجود دارد استفاده نشود .                                                                                                                                                               
نكته قابل توجه اين است كه كلات EDTA در مورد ديگر عناصر ريزمغذي قدرت پايداري بسيار خوبي دارد و فقط در مورد آهن قدرت كمتري نشان ميدهد.                   
Fe-DTPA
اين كلات آهن تا PH 7 پايدار بوده و حساسيت كمتري نسبت به جايگزيني با كلسيم از خود نشان ميدهد .         
Fe-EDDHA  
اين كلات در سطوح بالايي از PH (تا 11 ) پايدار است اما در عين حال يكي از گران ترين كلات ها نيز محسوب مي شود .
در بسترهاي كشت بدون خاك و هيدروپونيك نظارت بر PH آب و بستر كشت آسانتر از خاك است . پس از آزمايشات منظم و رسيدن به اسيديته مناسب ميتوان از كلات هايي با پايداري كمتر و ارزان تر استفاده كرد .(زهروان رویش سبز)
به عبارت ديگر در خاك هاي قليايي كه كاهش سطوح PH به آساني انجام پذير نيست ، توصيه ميشود از كلات هاي پايدار مانند EDDHA استفاده گردد .
جدول پايداري انواع كلات آهن در سطوح مختلف PH