26
سپتامبر

نانوتکنولوژی، به کاهش ۵۰ درصدی آب در بخش کشاورزی کمک می کند/ مزایای فناوری نانو در کشاورزی توسط مشتریان مورد تایید قرار گرفته است

یک شرکت تخصصی اسپانیایی در زمینه فناوری نانو اعلام کرد ، نانوتکنولوژی ، فناوری است که می تواند در بخش کشاورزی به کاهش ۵۰ درصدی آب کمک کند.

به گزارش ایانا از سایت “فرش پلازا”، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تولید دو هدف اساسی در بخش کشاورزی است. در حالی که فناوری نانو می تواند این امکان را به وجود آورد، در عین حال منافع دیگری نیز به همراه دارد. این فناوری، به صورت فیزیکی بر روی آب عمل می کند و انرژی کوانتومی ایجاد می کند که باعث تحریک پیوندهای هیدروژنی می شود. در نتیجه، آن ها فعال تر شده وخواص فیزیکی مولکول های آب تغییر می یابد، به طوری که آن ها “کوچکتر” شده و در نتیجه جذب آن ها توسط گیاه بهبود می یابد.

این در حالی است که، Nanolabs، یک شرکت تخصصی در زمینه فناوری نانو، مزایای استفاده از این فناوری را در بخش کشاورزی اعلام کرده است:

۱. ماهش مصرف آب تا ۵۰ درصد. استفاده از تکنولوژی و راه اندازی سیستم های Nanolabs ASAR به صرفه جویی آب حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد کمک می کند؛ که البته این امر بستگی به نوع خاک مزرعه دارد.

۲. افزایش تولید به دلیل استفاده از سیستم های نانو تکنولوژی ASAR Nanolabs در سیستم آبیاری روی داده است، به طوری که این شرکت توانسته است تا ۴۰درصد تولید خود را در مزارع مختلف افزایش دهد.

۳. کاهش استفاده از آفت کش و کود

۴. بهبود کیفیت تولید از طریق بهبود خواص ارگانولپتیک (خواص ظاهری) آن. علاوه بر آن، منجر به افزایش ۴۰ درصدی تولید زیست توده شده است.

۵. از بین بردن مواد آهکی و رسی در سیستم یاد شده، به طوری که مشاهده شده است که مقدار لجن جمع آوری شده کاهش می یابد و به صرفه جویی اقتصادی آن منجر می شود.

۶. در دسترس بودن مواد مغذی و رطوبت خاک بهبود می یابد. فناوری نانو امکان می دهد تا انتقال بهتر مواد مغذی برای محصولات و همچنین استفاده موثر مواد در بستر انجام شود.

۷. کاهش هزینه های برق مرتبط با پمپاژ. کاربرد فناوری نانو با سیستم Nanolabs این هدف را دنبال می کند و موفقیت آن در پروژه های خارج از آزمایشگاه نشان داده شده است.

به گفته خاویر کلنز، مدیر عامل شرکت Nanolabs، مزایای استفاده از فناوری نانو در بخش کشاورزی توسط مشتریان مورد تایید قرار گرفته است. به طوری که با راه حل های ما، آن ها توانسته اند مصرف آب خود را کاهش و همچنین حجم و کیفیت تولید را افزایش دهند.

ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/48700/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA