02
اوت

نبود الگوی کشت عامل روی زمین ماندن محصولات کشاورزی

کشاورزی فاقد الگوی کشت در کشور ما باعث شده هر سال قصه تلخ روی زمین ماندن محصولات کشاورزی و نوسانات قیمت به گوش برسد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سال هاست در کشورهای پیشرفته که اقتصاد آنها بر پایه کشاورزی است ، الگوی کشت اجرا می شود و هیچ کشاورزی به غیر از آنچه که الگوی کشت تعیین کرده محصولی کشت نمی کند.

این درحالی است که کشاورزی فاقد الگوی کشت در کشور ما باعث شده قصه تلخ روی زمین ماندن محصولات کشاورزی  و نوسانات قیمت هر ساله به گوش می رسد.

با توجه به آنکه بحران کم آبی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور به شمار می رود با مدیریت دقیق و برنامه ریزی های جامع از پیامدهای این بحران باید جلوگیری کرد چرا که بیش از 90 درصد منابع آبی کشور در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد.

مسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با انتقاد از نوسانات نرخ محصولات کشاورزی اظهار داشت: طی چند دهه اخیر همه دولت ها اقدامات ناچیزی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی، الگوی کشت انجام دادند که این امر ، خیانت به منافع ملی است.

وی افزود: دو ماه گذشته کشاورزان به سبب نبود تقاضا پیاز های خود را کنار مزرعه ها رها و در زمین امحا کردند که در صورت وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی شاهد نوسانات قیمت در بازار نبودیم.

اسدی ادامه داد: با توجه به آنکه دولت زیرساخت های لازم در بخش را فراهم نکرده است از این رو بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی ندارد.

رئیس تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به هدر رفت منابع ارزشمند آب در حوزه کشاورزی بیان کرد: با وجود آنکه کشاورزان ارزش افزوده و اندوخته ای ندارند در صورت ادامه روند تولید بدون برنامه و الگوی کشت این منابع ارزشمند که از نفت گران تر است، به هدر می رود.

وی با بیان اینکه برنامه متعددی در زمینه الگوی کشت روی کاغذ مطرح شده است، تصریح کرد: دولت ها در زمینه الگوی کشت هیچ برنامه موثقی اجرا نکردند.

نوسانات قیمت محصولات کشاورزی ناشی از مدیریت نادرست بازار است

علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: نوسانات قیمت محصولات کشاورزی ناشی از مدیریت نادرست بازار، نبود الگوی کشت مناسب و سرگردانی کشاورزان در انتخاب کشت محصول است.

وی افزود: علی رغم آنکه ایران کشوری چهار فصل و دارای شرایط اقلیمی مناسب است اما نبود برنامه ریزی های مناسب تولید زیان های متعددی را عاید مصرف کننده و تولیدکننده می نماید.

خان محمدی با اشاره به ضرورت ایجاد زنجیره تولید بیان کرد: ایجاد زنجیره تولیدی برای محصولات کشاورزی موجب شده تا صفر تا صد تولید کنترل شود که در این صورت  دیگر جای هیچ گونه نگرانی نیست.

به گفته وی تا زمانیکه برنامه مدونی از سوی دولت برای کشت محصولات در نظر گرفته نشود، مشکلات بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به ضرورت برنامه محور بودن حوزه کشاورزی تصریح کرد: با توجه به بحران منابع آبی، کشاورزان خود سرانه و بدون برنامه ریزی مشخص اقدام به کشت محصول می نمایند که درنهایت این امر افزایش ضایعات،کاهش انگیزه تولید و گشوده شدن دروازه های واردات را به همراه دارد.

ضرورت برنامه محور بودن تولید محصولات

هدایت الله اصغری مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به ضرورت تولید بر مبنای سفارش بازار اظهار داشت: برنامه محور بودن تولید، بازرگانی و صادرات محصولات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در غیر اینصورت قیمت در شناورهای غیر معقولی پیش می رود.

وی افزود: در هر استانی برای تولید محصولات کشاورزی نظام مدونی نظیر سطح زیر کشت، مصرف داخل، صادرات محصول و مراکز عرضه باید مشخص شود.

اصغری تصریح کرد: با توجه به زنجیره تولید افسار گسیخته در کشور امکان تعریف منطقی برای سطح زیر کشت، انعقاد قراردادهای صادراتی و اعمال سیاست های حمایتی، انقباضی و انبساطی از سوی دولت وجود ندارد.

http://www.yjc.ir/fa/news/6187650/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C