21
اوت

همکاری‌های ایران و آلمان در بخش گیاهان دارویی گسترش می‌یابد

به گزارش ایلنا، در نشست زیر کمیته های تخصصی مربوط به کمیته مشترک کشاورزی ایران و آلمان در برلین در مورد همکاری های نزدیک دو کشور در حوزه مکانیزاسیون کاشت، داشت و برداشت، فرآوری و انتقال تکنولوژی دارو سازی گیاهی به ایران توافق شد.

در این نشست همچنین حوزه کسب و کار گیاهان دارویی، فرآوری محصولات غذایی و کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، در نخستین سمپوزیوم مشترک گیاهان دارویی ایران و آلمان نیز دکتر پیمان یوسفی آذر مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گیاهان دارویی و دکتر فرانک مارته رییس بخش گیاهان دارویی موسسه JKL سیاست ها، ظرفیت ها و برنامه های کشورهای متبوع خود را تشریح کردند.

در این سمپوزیوم که در آلمان برگزار شد، گزارش های علمی و اجرایی در مورد ظرفیت های همکاری در زمینه تولید گیاهان دارویی نعنا فلفلی، مارچوبه و سیاه دانه از سوی طرف المانی ارایه شد.

در این سمپوزیوم مقرر شد که سمپوزیوم مشترک بخش خصوصی ایران و آلمان برای تسهیل روابط در می سال آینده در ایران برگزار شود.

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/526357-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF