19
مارس

پوتوس

نام علمی: Epipremnum aureum

نیاز نوری: کم

نیاز آبی: متوسط

نوع خاک: سبک

نیاز نوری پوتوس:

پتوس نیاز نوری خیلی کمی دارد، اما نوع ابلق این گیاه در شرایط پرنورتر رشد بهتری خواهد داشت. پتوس برگ ساده را  می توانید در اتاق های بدون نورگیر و پنجره نگهداری کنید اما نوع ابلق پتوس هر چقدر به پنجره جنوبی و منبع نور نزدیکتر باشه رشد و شادابی بهتری را خواهد داشت.

نیاز آبی پوتوس:

پتوس در فصل تابستان دوبار در هفته و در فصل زمستان یک بار در هفته به آبدهی نیاز دارد. غبار پاشی های فراوان و رطوبت محیطی بالا، برگهای پتوس بسیار پهن و درشت خواهند شد. در صورت آبیاری با آب سرد برگ های پایینی زرد می شود پتوس هایی که به صورت ستونی پرورش داده می شوند همیشه آبیاری را از روی ستون ها شروع کنید. آبیاری زیاد موجب زردی برگ ها می گردد.

نوع خاک مورد نیاز برای کشت پوتوس:

پتوس به خاکی سبک نیاز دارد که این خاک ترکیبی از خاک برگ، خاک باغچه و ماسه به نسبت های مساوی است. البته برای تقویت خاک می توانید در تابستان ماهی یکبار و در زمستان سه یا چهار ماه  یکبار کود مایع به خاک گلدانتان بدهید.

نکاتی در رابطه با پوتوس:

نام فارسی اصیل گیاه پتوس لوکژ بوده است. که اشاره به پیچیدگی شاخه های این گیاه دارد. معیار زیبایی پتوس برگ های آن است. شاخه های رونده آن زیبایی این گیاه را دوچندان کرده است. پتوس گیاهی برگ زینتی و آپارتمانی، از خانواده شیپوریان، گیاهی بالا رونده و دارای گونه های مختلف می باشد. این گیاه بر اساس نوع برگ هایش به دو دسته تقسیم می شود، پتوس برگ معمولی و پتوس برگ ابلق