03
اكتبر

چین اهداف کشاورزی سبز را تعیین کرد/ طبق این دستورالعل کیفیت زمین های زراعی باید حفظ شود

چین، روز شنبه این هفته، دستورالعمل های توسعه سبز در کشاورزی، تنظیم اهداف حفاظت از منابع و حمایت از محیط زیست را منتشر کرد.

به گزارش ایانا از سایت “چاینادیلی”، این دستورالعمل را دفاتر کل حزب کمونیست کمیته مرکزی چین و شورای دولتی منتشر کردند. طبق این دستورالعل، کشور باید زمین های زراعی را حفظ و از بدترشدن کیفیت آن ها جلوگیری کند.

باید تا سال ۲۰۲۰، کیفیت زمین های زراعی به طور میانگین ۰,۵ درجه بهبود یابد؛ در حالی که وسعت کل زمین های کشاورزی آنها نباید کمتر از ۱۲۴ میلیون هکتار باشد. معیار درجه بندی کیفیت زمین های زارعی در کشور چین از یک تا ۱۰ است.

اهداف دولت، پشگیری از بهره برداری بیش از حد آب های زیرزمینی و بهبود بهره وری در آبیاری است.

هدف این سند آن است که رشد مصرف کودهای شیمیایی و آفت کش های مورد استفاده برای محصولات اصلی تا سال ۲۰۲۰ به صفر برسد. همچنین، پوشش جنگلی تا ۲۳ درصد افزایش یابد.

ظرفیت کامل تولید غلات تا سال ۲۰۲۰ باید، با بهبود قابل توجه کیفیت مزار، بیش از ۵۵۰ میلیون تن تثبیت شود.

همچنین، طبق این دستورالعمل، کاه، پسماندهای حیوانی و فیلم های پلاستیکی کشاورزی باید به طور کامل استفاده شود.

در این سند گفته شده است در حالی که عرضه محصولاتی با بالاترین کیفیت و تولیدات سبز مزرعه نمی تواند تقاضای در حال رشد را برآورده کند، بخش کشاورزی همچنان منابع متنوعی دارد که هنوز آلودگی و تخریب اکولوژیکی آنها را در بر نگرفته است. کشاورزی باید پایدارتر ، کشاورزان بهتر و حاشیه شهرها زیباتر و قابل سکونت تر شوند.

ترجمه: مهشید جلالیان

http://www.iana.ir/fa/news/48865/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF