23
اوت

کشاورزی پایدار با شعار عملیاتی نمی‌شود/وقتی فقدان مدیریت در برابر بحران منابع آبی قد علم می‌کند

پایداری تولید با هدف امنیت غذایی امری اجتناب ناپذیر است که از این رو حفظ منابع پایه و پایداری تولید اساس افزایش بهره‌وری است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی یکی از پایه های اصلی اقتصاد و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور به شمار می رود که براین اساس طی چند سال اخیر حجم تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن به 117 میلیون تن افزایش یافته است.

از آن جایی که افزایش تولیدات با راهبرد ارتقای بهره وری در واحد سطح امکان پذیر است، وزارتخانه کشاورزی پایدار را راهبرد اصلی مدیریت بخش قرار داده است.

وزیر جهاد کشاورزی معتقد است پایداری تولید و ایجاد ذخایر راهبردی با هدف امنیت غذایی امری اجتناب ناپذیر است که از این رو حفظ منابع پایه و پایداری تولید اساس افزایش بهره وری است.

براین اساس تقویت پایدار کشاورزی یکی از رویکردهای اصلی برنامه وزیر جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم قرار گرفت.

عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره عوامل مؤثر در کشاورزی پایدار اظهار داشت:  کشاورزی پایدار تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌های تولید و ضرر و زیان ناشی از حوادث غیر متقربه، بیمه واقعی محصولات و توسعه مکانیزاسیون دارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصادی کردن تولید یکی از مؤلفه های شاخص بخش به شمار می رود، افزود: کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری از جمله مزایای شاخص کشاورزی پایدار است .

بیابانی ادامه داد: تنوع محصولات در این بخش به حدی است که نمی توان اظهاراتی مبنی بر عدم تحقق کشاورزی پایدار در کشور داشت.

قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به اینکه با واردات بی رویه امکان دستیابی به کشاورزی پایدار وجود ندارد، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید حافظ منافع تولیدکننده باشد و این درحالی است که  این وزارتخانه همیشه با کمبودهای واقعی و مصنوعی به دنبال ساده ترین راه است.

به گفته وی برای تحقق کشاورزی پایدار، واردات تنها باید زمانی صورت گیرد که یک رقابت منطقی ایجاد شود.

ضرورت توجه به توسعه پایدار بخش کشاورزی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: با توجه به بحران منابع آبی و خشکسالی های پی در پی، توجه به سایر بخش ها بیش از کشاورزی است.

به گفته وی با توجه به مسائل تحریم و سیاست اقتصاد مقاومتی، دستیابی به امنیت غذایی امری ضروری است.

ملک زاده ادامه داد: نصب کنتورهای حجمی و هوشمند در جهت کنترل میزان مصرف و برخورد با متخلفان حفر چاه‌های غیرمجاز از جمله عوامل مؤثر در تحقق کشاورزی پایدار به شمار می رود.

به گفته این مقام مسئول توسعه کشت های گلخانه ای به سبب صرفه جویی منابع آبی یکی از  مهم ترین اقدامات در کشاورزی پایدار است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: ارائه برنامه و سیاست راهبردی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر تکنولوژی های روز دنیا می‌تواند ضمن افزایش عملکرد، هزینه ها را کاهش دهد.

کشاورزی پایدار، کاهش دغدغه کشاورزان را به همراه دارد

علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با اشاره به اینکه دستیابی به کشاورزی پایدار نیازمند برنامه ریزی مدون است، اظهار داشت: مطالعات پایدار کاهش دغدغه و نگرانی کشاورزان از آینده تولید را به همراه دارد.

وی افزود: با توجه به  موقعیت آب و هوا، تغذیه، مکانیزاسیون و تحقیقات بذر ایجاد زیرساخت های بخش کشاورزی در جهت توسعه پایدار امری ضروری است.

خان محمدی با اشاره به اینکه دستیابی به کشاورزی پایدار با شعار عملیاتی نمی شود،گفت: برنامه ریزی، سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع و بودجه لازم در جهت تحقق پایداری تولید حائز اهمیت است.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان مدیریت منابع آبی از جمله دستاوردهای کشاورزی پایدار است ، تصریح کرد: در شرایط کنونی به سبب فقدان مدیریت با بحران منابع آبی و ضایعات بالای محصولات کشاورزی در بخش روبرو هستیم که در صورت ادامه این روند با چالش های اساسی روبرو خواهیم شد.

http://www.yjc.ir/fa/news/6213058/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF