07
اوت

گرده‌افشان‌ها در بحران‌های جهانی نادیده گرفته شده‌اند/ آلودگی نوری تهدیدی جدید در مقابل گرده‌افشان‌ها

نور مصنوعی گرده افشانی شبانه را مختل می کند و منجر به کاهش تعداد میوه هایی که گیاهان تولید می کنند می شود. این از دست دادن گرده افشانی شبانه نمی تواند توسط گرده افشان های روزانه جبران شود. تاثیر منفی نور مصنوعی در شب بر گرده افشان های شبانه ممکن است حتی به جامعه گرده افشان های روزانه نیز گسترش یابد؛ چنانکه بوم شناس دانشگاه برن (Bern) توانست نشان دهد.

به گزارش ایانا از سایت “ساینس دیلی”، تعدادی از زنبورها و سایر گرده افشان های روزانه بر اثر بیماری، انگل ها، آفت کش ها، تغییرات آب و هوایی و از دست رفتن مداوم زیستگاه ها در سراسر دنیا کاهش یافته اند. اکنون، تیم اوا ناپ (Eva Knop) از موسسه بوم شناسی و تکامل در دانشگاه برن برای اولین بار نشان می دهد که گرده افشان های شبانه ممکن است تحت تاثیر نور مصنوعی قرار گیرند و این امر منجر به مختل شدن خدمات گرده افشانی که ارائه می کنند شود. ناپ می گوید: “تا امروز، گرده افشان های شبانه به طور گسترده ای در بحث های مربوط به بحران های شناخته شده جهانی گرده افشان ها نادیده گرفته شده اند.” با این حال، گرده افشان های شبانه بسیاری وجود دارند و چنانکه این مطالعه در برنیز پریلپز (Bernese Prealps) نشان داد که آنها نقش مهمی برای گیاهان ایفا می کنند. تیم ناپ دریافتند که گل هایی که در علفزارها به صورت آزمایشگاهی در معرض نور چراغ های خیابانی قرار گرفتند حدود دو سوم کمتر مورد بازدید گرده افشان ها قرار گرفتند تا آن هایی که در علفزارهایی بودند که هیچ منبع نوری در مجاورت آن ها قرار نداشت. این مسئله بر مجموعه میوه ها و در نتیجه بازتولید گیاهان تاثیر می گذارد. این مطالعه اکنون در مجله طبیعت((Nature منتشر شده است.

از دست دادن بازدیدکنندگان شبانه گل ها

در ۲۰ سال اخیر استفاده از نور به ویژه در مناطق مسکونی ۷۰ درصد افزایش داشته است. ناپ توضیح می دهد: “به دلیل این که امکان دارد حشرات حساس به نور، هم اکنون در مناطق با میزان بالای آلودگی نوری ناپدید شده باشند، ما تحقیق خود را در مناطقی از پریلبز که هنوز نسبتا تاریک است انجام دادیم.” این پژوهشگران توانستند نشان دهند که در طول شب تقریبا تمام ۳۰۰ گونه حشرات، گل های ۶۰ گونه گیاهی را در علفزارهایی که هیچ گونه منبع نور مصنوعی در مجاورت آن ها نبود ملاقات کردند. جالب است، در علفزارهایی که به طور آزمایشگاهی چراغ های خیابانی کار گذاشته شده بود، سرزدن گرده افشان های شبانه به گل ها، ۶۲ درصد کمتر از مناطق بدون نور بود. لامپ های ال ای دی استفاده شده، به شکل استانداردی که برای روشنایی خیابان عمومی به کار می رود استفاده شد.

پیامدها برای تنوع زیستی

چنان که این پژوهشگران برای اولین بار و با مثال گیاه کلم اثبات کردند، از دست دادن این ملاقات کنندگان شبانه گل ها منجربه کاهش میوه های گیاهان می شود. قسمت کم رنگ در بالای گل گیاه کلم یک منبع غنی و در دسترس گرده و شهد برای گونه های بسیار حشرات است و جزو گیاهانی است که هم در طول روز و هم در طول شب بیشترین ملاقات کننده را دارد. این تیم تمام ۱۰۰ کلم را که در پنج علفزاری که به طور آزمایشگاهی با لامپ های خیابانی ال ای دی روشن شده بودند و در پنج علفزاری را که بدون نور مصنوعی رشد کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. گیاهان در مجاورت نور بسیار کمتر از گیاهان در مناطق بدون نور توسط حشرات گرده افشان در شب ملاقات شدند. کاهش در گرده افشان ها تاثیر مهمی بر تولید کلم داشت: در پایان دوره آزمایش، میانگین تعداد میوه ها برای هر گیاه حدود ۱۳ درصد کمتر بود. ناپ می گوید: “گرده افشانی در طول روز بدیهی است که نمی تواند از دست دادن این فرایند در شب را جبران کند.”

گرده افشان های روزانه نیز تحت تاثیر قرار می گیرند

این مطالعه هم چنین نشان می دهد که گرده افشان های شبانه به طور غیر مستقیم گرده افشان های روزانه را با بازدید از گیاهان مشابه افزایش می دهند. مکانیزم های نهفته آن هنوز ناشناخته هستند، یک توضیح احتمالی می تواند این باشد که گیاهان به لطف وجود گرده افشان های شبانه از مزیت تندرستی برخوردار می شوند و بنابراین مواد غذایی بیشتری برای گرده افشان های روزانه فراهم می کنند. از دست دادن گرده افشان های روزانه به دلیل افزایش آلودگی نوری بنابراین می تواند به طور غیر مستقیم نیز بر اجتماع گرده افشان های روزانه تاثیر منفی بگذارد. براساس گفته های ناپ، این مسئله همچنان نیاز به دسترسی به جزئیات دارد مانند پیامدهای طولانی مدت از دست دادن گرده افشانی برای تنوع زیستی.

این یافته ها پژوهشگران را به سمت تقاضا برای اقدام سوق داده است: ناپ می گوید: “اقدامات فوری باید انجام شود تا پیامدهای منفی افزایش سالیانه انتشار نور در محیط زیست کاهش یابد.” این یک چالش بزرگ خواهد بود به دلیل این که مناطق مسکونی در سراسر دنیا در حال افزایش است.

مترجم: بهاران پدرام

http://www.iana.ir/fa/news/47081/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7