20
آوریل

گل آبشار طلایی

گل آبشار طلایی

نام علمی:  Rosa Banksiae

نیاز نوری: زیاد

نیاز آبی: متوسط

نوع خاک: سبک

نیاز نوری گل آبشار طلایی:

گل آبشار طلایی به مکانی با آفتاب کامل نیاز دارد حداقل 6 ساعت تابش نور خورشید به رشد و سلامت و گلدهی مناسب این گیاه کمک می کند. اگرچه در مکان های نیمه سایه نیز قابل کشت است یعنی مکانهایی که حدود 4 ساعت آفتاب مستقیم دارند اما میزان گلدهی آن کاسته می شود.  کاشت آن در مکانهای سایه نیز توصیه نمی شود چون علاوه بر عدم گلدهی در چنین مکانهایی رشد خوب  و قوی نیز نخواهد داشت .

نیاز آبی گل آبشار طلایی:

گل رز آبشار طلایی را بهتر است به شکل منظم و مرتب آبیاری کرد . اگر این گیاهان در دو سال اول کاشت به خوبی آبیاری شوند ریشه هایی گسترده و عمیق می یابند و در سالهای بعد نیاز چندانی به آبیاری ندارند . بنابراین در دو سال اول کاشت این گیاهان بهتر است زمانی که سطح خاک نسبتا خشک شد نسبت به آبیاری آنان اقدام کرد. خیس بودن همیشگی خاک و عدم اجازه خشک شدن سطح موجب خفگی ریشه ها و در نتیجه کندی رشد و ریزش برگها و گلها و حتی از بین رفتن گیاه خواهد شد. خشکی کشیدن بخصوص در دو سال اول موجب رشد ضعیف و عدم توسعه مناسب شاخسار گیاه خواهد شد. در مورد گیاهان بالغ فقط زمانی که هوا گرم و خاک خشک شده است کافی است گاه گاهی عمل آبیاری را انجام داد.

نوع خاک مناسب برای کشت گل آبشار طلایی:

گل آبشار طلایی به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد و برای کسب نتیجه ی بهتر باید آن خاک را با مواد آلی تقویت کنید.خاک ضعیف را تا زمانی که زهکشی آن خوب باشد تحمل می کند. به طور کلی خاک مناسب برای کشت گل آبشار طلایی خاک سبک لومی شنی یا لومی رسی با حاصلخیزی مناسب برای این گیاهان مناسب است. در خاک هایی که دارای زهکشی خوبی نباشند به علت ماندگاری آب و خیس بودن همیشگی اطراف ریشه ها در نهایت موجب خفگی و از بین رفتن ریشه های این گیاه می شود.

نکاتی مهم در رابطه با گل آبشار طلایی:

گل آبشار طلایی تا دمای 23- درجه سانتی گراد را تحمل می کند، اما در این دما اکثر برگهای خود را از دست می دهد و بسیاری از شاخه های جوان نیز خشک می شوند. مطمئن ترین دمای سرد در این گیاه حدود 12- است که می تواند با حداقل تلفات زمستان را سپری کند.