17
آوریل

گل بابونه

نام علمی: Tanacetum parthenium
نیاز نوری: زیاد
نیاز آبی: متوسط
نوع خاک: سبک
نیاز نوری گل بابونه:
بهترین شرایط برای رشد گیاه بابونه آفتاب کامل تا مقداری سایه است. البته این گیاهان در آفتاب کامل گلدهی بهتری دارداما اگر در مناطقی با شرایط آب و هوایی خیلی گرم باشد، مکانی با مقداری سایه بهتر خواهد بود.
نیاز آبی گل بابونه:
اگر در مکانی با آب و هوایی گرم زندگی می کنید، بهتر است گیاه را مرتب آبیاری کنید و شرایطی فراهم آورید که در عصر هنگام مقداری سایه داشته باشد. تحمل گیاه بابونه نسبت به خشکی خاک بالا است، ولی در مرحله جوانه زنی بذر و تشکیل ساقه، باید رطوبت خاک مناسب باشد. در کل آبیاری منظم بخصوص در مرحله پنجه دهی، باعث افزایش کمی و کیفی گل می شود و عملکرد افزایش می یابد.
خاک مناسب برای پرورش گل بابونه:
بهترین خاک جهت کشت این گیاه، خاک سبک شنی با زهکش مناسب و PH محدوده 8 می باشد. علاوه بر اینکه این گیاه شورپسند است و می تواند در خاکهای شور هم زندگی کند ولی در این صورت گلدهی و درنتیجه عملکرد گیاه کاهش می یابد. این گیاه خاک های خیلی غنی را دوست ندارد. بابونه در خاک‌های ضعیف تر دوام می‌آورد، اما در این حالت ریشه‌ها سست می‌شوند.
نکاتی در رابطه با گل بابونه:
بهترین شرایط برای گلدهی این گیاه، در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و نور کامل است هرچند می تواند سرما را هم تا حدودی تحمل کند. حسن این گیاه این است که برای گلدهی نیاز به بهاره شدن و گذراندن سرما ندارد.