08
مه

گل داوودی

گل داوودی:

نام علمی:   chrysanthemum indicum  

نیاز نوری: زیاد

نیاز آبی: متوسط

نوع خاک: سبک

 

 

نیاز نوری گل داوودی:

گل داوودی به نور کامل و متوسط خورشید نیازمند است همچنین این گل در شرایط نور شدید خورشید رشد بهتری دارد.  در شرایط گلخانه و در طول تابستان گل داودی باید سایه مختصری داشته باشد ولی دیگر فصول دیگر نیاز به سایه اندازی نیست. در زمستان که شدت نور کاهش می یابد رشد این گل متوقف می شود. به طور کلی، داودی به نور کامل احتیاج دارد ولی در اواسط روز از نور مستقیم بیزار است. اگر نور کافی نباشد تعداد زیادی از غنچه ها باز نمی شوند.

نیاز آبی گل داوودی:

گل داوودی را هر 2 هفته یکبار (در تمام فصل های سال) آبیاری کنید . توجه داشته باشید که همیشه خاک گلدان داوودی باید مرطوب باشد همچنین خاک نباید حالت خیس و غرقاب پیدا کند. و رطوبت نسبی خیلی زیاد برای این گل باعث زردی برگ ها می شود.

نوع خاک مناسب برای کشت گل داوودی:

بهترین خاک مناسب برای کشت گل داوودی مخلوطی از خاک لوم و شن(خاک سبک) می باشد و بهترین pH برای آن ۵.۵-۶.۵ است. این گل در خاک های قلیایی معمولا علایمی مانند زردی انتهایی شاخه ها و برگ ها مشاهده می شود که به احتمال زیاد ناشی از کاهش جذب آهن است EC  محلول خاک نباید از ۲.۵ میلی موس بر سانتی متر بیشتر باشد.

نکاتی در رابطه با گل داوودی:

گل داوودی به دلیل تنوع زیاد در گونه هایش محدوده متفاوتی از درجه حرارت دما را می تواند تحمل کند و شما می توانید بر اساس آب و هوای محل زندگی تان گل داووی مناسب با شرایط آب و هوایی را انتخاب کنید. انواع مختلف گل داوودی می توانند دمای بین ۱۰ تا ۲۷ درجه سانتی گراد را تحمل نمایند.