27
آوریل

گل زنبق

نام علمی:  Iris reticulate
نیاز نوری: زیاد
نیاز آبی: متوسط
نوع خاک: سبک
نیاز نوری گل زنیق:
گل زنبق نیاز نوری زیادی دارد به خصوص در دوران گل دهی نیاز به نور کامل اما غیر مستقیم خورشید دارد. همواره توجه کنید از قرار دادن این گل در برابر تابش مستقیم خورشید جلوگیری کنید .
نیاز آبی گل زنبق:
گل زنبق نسبت به خشکی آب مقاومت بالایی دارد. با این حال نیاز به آبیاری متوسطی دارد. در زمان گل دهی سه بار در هفته و در باقی اوقات یک بار در هفته گیاه را آبیاری کنید. توجه کنید که آبیاری را در برابر تابش مستقیم خورشید انجام ندهید .
نوع خاک مناسب کشت گل زنبق:
گل زنبق علاقه زیادی به خاک‏هاى خنثى یا قلیایى و سبک و قابل نفوذ دارد. اضافه نمودن قدرى آهک به خاک‏هاى اسیدى کیفیت خاک را بهبود مى‏ بخشد.براى کاشت زنبق در گلدان دو قسمت شن و ماسه، یک قسمت خاک باغچه و یک قسمت خاکبرگ را مخلوط نموده و بستر کاشت را آماده کنید.
همچنین خاک مناسب برای کشت باید دارای زهکشی خوب غنی و سبک باشد. ماندگاری آب در خاک یکی از دلایل پوسیدگی ریشه های این گیاه است. به همین دلیل خاک آنان تا عمق حداقل 40-30 سانتیمتری باید سبک باشد و آب را  در خود حبس نکند.
نکاتی در رابطه با گل زنبق:
بهترین درجه حرارت برای پرورش و نگهداری از این گل در زمان گل دهی دمایی بین 12 تا 17 درجه سانتی گراد و در باقی اوقات دمایی بین 6 تا 10 درجه سانتی گراد می باشد .