30
ژوئیه

گل پرنده بهشتی

نام علمی: Strelitzia reginae
نیاز نوری: متوسط
نیاز آبی: بالا
نوع خاک: سبک
نیاز نوری گل پرنده بهشتی:
نور از عوامل مهم در پرورش گل پرنده بهشتی است. نیاز نوری ای گیاه متوسط تا زیاد (حداقل 6 ساعت نور کامل) می باشد. این گیاه برای رشد بهتر شرایط سایه آفتاب را میپسندد. در صورتی که نیاز نوری این گیاه تامین نگردد گلدهی کاهش می یابد.
نیاز آبی گل پرنده بهشتی:
گل پرنده بهشتی خاک مرطوب را میپسندد، این گیاه نیاز آبی بالایی دارد. در هوای معتدل هفته ای دو روز باید آبیاری شود.
نوع خاک مورد نیاز برای کشت گل پرنده بهشتی:
ترکیبی از  یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت شن یا پرلیت، یک قسمت خاک پیت مرطوب یا هوموس می تواند بستر کشتی مناسب برای این گیاه باشد. در اغلب خاک ها رشد می کند. در طول فصل رشد گیاه به کوددهی نیاز دارد. نسبت مناسبی از عناصر فسفر ،نیتروژن، پتاسیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد،
نکاتی در رابطه با گل پرنده بهشتی:
  گل پرنده بهشتی بومی جنوب آفریقا است. این گیاه فقط ۵ گونه دارد که همگی دائمی، همیشه سبز و حساس به سرما هستند. در مناطق معتدله به شرایط گلخانه ای نیاز دارد. ارتفاع گونه مورد نظر حدود یک متر است.  برای گلدهی دمای پایین را می پسند، اگر دمای هوا به  کمتر از ۱۳ درجه سانتی گراد برسد باعث کند شدن رشد برگ و تولید برگ می شود. دمای بالای ۱۷ درجه سانتی گراد رشد و نمو را افزایش داد. شرایط دمایی مطلوب برای این گیاه  دمای بین ۱۷ و ۲۷ درجه سانتی گراد  می باشد که موجب تولید گل می شود. شرایط دمایی مناسب  ۱۰ –۱۳ درجه سانتی گراد در شب و ۲۰ –۲۲ درجه در روز است.