29
آوریل

گیاه آگاو

نام علمی: Agave americana
نیاز نوری: غیر مستقیم
نیاز آبی: زیاد
نوع خاک: سبک
نیاز نوری گیاه آگاو:
گیاه آگاو برای رشد بهتر نیاز به نور غیر مستقیم آفتاب دارد. و از کاشت آن در مکانهای کاملا سایه خودداری شود زیرا در این شرایط از بین خواهند رفت. همچنین در صورت نگهداری آنان در گلدان بهتر است در طی فصل گرم در مکانی قرار گیرند که صبح تا ظهر از نور مستقیم و از ظهر به بعد در سایه باشند.
نیاز آبی گیاه آگاو:
گیاه آگاو نیاز آبی بالایی دارد ولی چون به پوسیدگی ریشه حساس است نباید بیش از اندازه آب داده شود. بنابراین زمانی گیاه را آبیاری کنید که سطح خاک تا عمق چند سانتیمتری نسبتا خشک شده باشد در واقع هر مقدار که گیاه بزرگتر و بالغ تر باشد خشکی را تا عمق بیشتری از خاک می تواند تحمل کند . آبیاری کم و خشکی کشیدن معمولا گیاه را از بین نمی برد اما می تواند منجر به ظاهر چروکیده و کوچک ماندن برگها شود.
خاک مناسب برای کشت آگاو:
گیاه آگاو به خاک با زهکشی بسیار خوب نیاز دارد تا بتواند بعد از آبیاری به خوبی اضافه آب را عبور دهد و از محیط اطراف ریشه ها دور کند. خاک مناسب برای رشد گیاه آگاو خاکهای شنی، لومی ورسی می باشد. این گیاه در خاکهای اسیدی، قلیایی وخنثی رشد می کند. همچنین عمق مناسب برای کشت این گیاه حداقل یاید 30 سانتیمتر باشد. گیاهان آگاو خاکهای بسیار غنی را دوست ندارند. غنی بودن خاک از مواد غذایی یکی از دلایل پوسیدن آنان است.
نکاتی مهم در رابطه با گیاه آگاو:
 گیاه آگاو به هوای سرد و یخبندان حساسه است (به جز گونه ی امریکایی). اگرچه برخی انواع آگاو سرما را تا حدود ۱۲- درجه سانتیگراد تحمل میکنند اما ادامه یخبندان برای چند هفته متوالی گیاه را از پای در می آورد حداقل دمایی که این گیاه را از بین نخواهد برد حدود ۴ درجه سانتیگراد است .
این گیاه چندان مناسب کاشت در فضای باز در مناطق معتدله نیست و در چنین مناطقی به شکل گلدانی باید از آنان استفاده کرد که با فرا رسیدن زمستان به مکانی محافظت شده از یخبندان منتقل شوند. گرمای تابستانی برای این گیاه مشکلی ایجاد نمیکند و به خوبی با مناطقی همچون شهرهای جنوبی کشورمان سازگار است.