28
آوریل

گیاه دیفن باخیا

نام علمی: Diffenbachia amoena
نیاز نوری: متوسط
نیاز آبی: متوسط
نوع خاک: سبک
نیاز نوری گیاه دیفن باخیا:
بهترین نور برای رشد گیاه دیفن باخیا نور غیرمستقیم است. و این گیاه نسبت به نور مستقیم آفتاب حساس است و آسیب می بیند. در صورت کمبودِ نور، گیاه علفی و ساقه هایش دراز می شود. ههمچنین در واریته های برگ تیره، مقاومت به سایه بیشتر است. این گیاه را هر چند وقت یک بار بچرخانید تا برگ ها به یک طرف منحرف نشود .
نیاز آبی گل دیفن باخیا:
دیفن باخیا نسبت به کمبود آب و خشکی مقاومت نسبتا خوبی نشان می دهد ولی آبیاری بیش از اندازه گیاه را از بین می برد. بین دو آبیاری سطح خاک باید خشک شود. آبیاری دیفن باخیا را با آب سبک بدون املاح توصیه می شود، در تابستان دوبار در هفته و در زمستان هفته ای یکبار انجام دهید.
خاک مناسب برای کشت دیفن باخیا:
خاک مناسب برای گیاه دیفن باخیا یک قسمت خاک معمولی یا خاک باغچه یا یک قسمت خاک رس، یک قسمت کود حیوانی و دو قسمت خاک برگ برای این گیاه آپارتمانی ایده آل است. همچنین این گیاه در خاک های قلیایی تا کمی اسیدی بهتر رشد می کند.
نکاتی مهم در رابطه با دیفن باخیا:
گیاه دیفن باخیا درجه حرارت ۱۳-۱۸ درجه را ترجیح میدهد، برای مدت کمی در دمای ۱۰ درجه نیز مقاومت میکند، ولی ممکن است برگهای پائین ریزش کنند، در صورتی که درجه حرارت بالاتر از ۲۴ درجه باشد، غبارپاشی و ابیاری زیادی توصیه می گردد.