30
اكتبر

۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تا تیرماه ۹۷ به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود.

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری در بازدید از غرفه انجمن نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ارتقای بهره وری آب کشاورزی را از اهداف دولت و وزارت جهاد کشاورزی به منظور استفاده بهینه از منابع آب کشور عنوان و تصریح کرد: در این راستا، امسال برای اجرای ۲۵۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده که تاکنون ۸۷ هزار هکتار آن انجام شده و ۱۵۱ هزار هکتار آن در حال اجراست.

وی پیش بینی کرد: تا پایان تیرماه سال ۹۷ – انتهای سال مالی- در مجموع ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که توسعه سامانه های مدرن آبیاری در غرب کشور در سطح ۲۲۷ هزار هکتار در دست اجرا قرار دارد،گفت: ۹۸.۵ درصد از این سامانه ها، روش های مدرن آبیاری هستند که تاکنون ۵۵ هزار هکتار آن بهره برداری شده و امیدوارم تا پایان سال ۹۷ مجموع ۲۲۷ هزار هکتار آن به بهره برداری برسد.

اکبری در مورد طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام،اظهار داشت: تاکنون در سطح ۲۵۰ هزار هکتار شبکه های آبیاری، ۱۸۰ هزار هکتار تجهیز و نوسازی و حدود ۱۷۵ هزار هکتار عملیات زهکشی انجام شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام با تخصیص منابع آب از سوی وزارت نیرو آغاز خواهد شد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشار به پروژه ۴۶ هزار هکتاری انتقال آب با لوله به دشت سیستان، گفت: تامین، انتقال و توزیع آب تا گیاه در این روش مدرن آبیاری، تاکنون حدود ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امسال ۲۰ هزار هکتار آن به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: در صورت تخصیص منابع اعتباری، پروژه ۴۶ هزار هکتاری انتقال آب با لوله به دشت سیستان تا پایان سال آینده به طور کامل اجرا خواهد شد.

http://www.iana.ir/fa/news/49642/%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF