20
آوریل

۳.۵ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور بیمه هستند

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: حدود ۲۰ درصد از زمین‌های زراعی کشور بیمه هستند.

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی  ابراهیم حسن نژاد افزود: از مجموع یک میلیون و ۱۲۰ هزار هکتار زمین های زراعی آسیب دیده از سیل فقط ۱۸۰ هزار هکتار تحت پوشش بیمه هستند.

وی گفت : در کشور ۳.۵ میلیون هکتار از اراضی زراعی تحت پوشش بیمه هستند.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: ۳۵ هزار هکتار از باغات و ۶ هزار کلونی زنبور عسل در مناطق سیل زده تحت پوشش بیمه قرار دارند.

حسن نژاد گفت: همه واحدهای پرورش طیور در مناطق سیل زده تحت پوشش بیمه اجباری هستند و خسارات آنها جبران می شود.

وی با بیان اینکه مجموع خسارت های سیل در بخش کشاورزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان که ۳۰ درصد آن مربوط به تاسیسات است افزود: از این رقم فقط ۷۵۰ میلیارد تومان بیمه شده است.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: با توجه به اینکه در سال های گذشته تعداد بسیاری از کشاورزان دچار خسارت از خشکسالی شدند و امسال نیز سیل خسارت زیادی به کشاورزان وارد کرد حوادث طبیعی در کشور بسیار گسترده،​ سیستمی و شدید است و دولت باید از کشاورزان حمایت بیمه ای کند.

حسن نژاد افزود: با توجه به اینکه به طور میانگین بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سالانه به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد می شود نمی توان با حق بیمه پایین تعهدات بالا انجام داد.

وی گفت: میزان یارانه های دولت برای حق بیمه بخش کشاورزی به افزایش تعهد صندوق بیمه کشاورزان و کاهش حق بیمه ها کمک می کند.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه سالانه ۱۰۵ هزار تعرفه برای انواع بیمه به کشاورزان اعلام می کنیم افزود: کشاورزان تعهدهای پایین را خریداری می کنند.

حسن نژاد گفت: تعهدات صندوق بیمه کشاورزی برای هر هکتار مزرعه آبی دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بیمه پایه و با حق بیمه ۱۴ هزار تومان است و بخش زیادی از این حق بیمه را دولت پرداخت می کند.

وی افزود: به دلیل خسارت های بسیار در بخش کشاورزی از محل بیمه کشاورزی درآمدی به دست نمی آید.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: ۷۵ درصد حق بیمه ها در بخش کشاورزی را دولت پرداخت می کند اما پرداخت های دولت با تاخیر سه چهار ماهه روبرو است.

حسن نژاد افزود: نباید از صندوق های کشاورزی که دولت از آنها حمایت می کند انتظار داشته باشیم همه خسارت ها را جبران کنند.

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/752924-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF