دسته بندی :متغییرهای ضروری

 • 20
  آوریل

  گل آبشار طلایی

  گل آبشار طلایی نام علمی:  Rosa Banksiae نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل آبشار طلایی: گل آبشار طلایی به مکانی با آفتاب کامل...

  ادامه مطلب
 • 17
  آوریل

  گل بابونه

  نام علمی: Tanacetum parthenium نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل بابونه: بهترین شرایط برای رشد گیاه بابونه آفتاب کامل تا مقداری سایه است....

  ادامه مطلب
 • 16
  آوریل

  گل ارکیده

  نام علمی: Orchid sp نیاز نوری: متوسط نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل ارکیده: نیاز نوری گیاه ارکیده بسته به جنس های آن متفاوت است. در...

  ادامه مطلب
 • 15
  آوریل

  بگونیا رکس

  نام علمی: Begonia Rex  نیاز نوری: متوسط (نور غیرمستقیم) نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گیاه بگونیا رکس: توجه داشته باشید که نور یکی از عوامل بسیار...

  ادامه مطلب
 • 09
  آوریل

  بنت القنسول

  نام علمی: Euphorbia pulcherrima  نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری بنت القنسول: بنت قنسول را در طی فصل رشدی به مکانی پر نور و...

  ادامه مطلب
 • 19
  مارس

  پوتوس

  نام علمی: Epipremnum aureum نیاز نوری: کم نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری پوتوس: پتوس نیاز نوری خیلی کمی دارد، اما نوع ابلق این گیاه در شرایط...

  ادامه مطلب
 • 18
  مارس

  بنفشه آفریقایی

  بنفشه آفریقایی نام علمی: Saintpaulia ionantha  نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک  نیاز نوری بنفشه آفریقایی: به نور کامل احتیاج دارد، از تابش مستقیم آفتاب محافظت گردد...

  ادامه مطلب
 • 11
  مارس

  ملون

  نام علمی: Cucumis melo نوع گیاه: سبزی و صیفی نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: لومی شنی نیاز نوری ملون: ملون نیاز به نور فراوان دارد. وقتی...

  ادامه مطلب
 • 07
  مارس

  طالبی

  نام علمی: Cucumis melo نوع گیاه: سبزی و صیفی نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: لومی شنی نیاز نوری طالبی:  طالبی نیاز به نور فراوان دارد. وقتی...

  ادامه مطلب
 • 06
  مارس

  خربزه

  نام علمی: Cucumis melo نوع گیاه: سبزی و صیفی نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: لومی شنی نیاز نوری خربزه: خربزه نیاز به نور فراوان دارد. وقتی...

  ادامه مطلب