دسته بندی :متغییرهای ضروری

 • 30
  ژوئیه

  گل پرنده بهشتی

  نام علمی: Strelitzia reginae نیاز نوری: متوسط نیاز آبی: بالا نوع خاک: سبک نیاز نوری گل پرنده بهشتی: نور از عوامل مهم در پرورش گل پرنده بهشتی است. نیاز...

  ادامه مطلب
 • 13
  مه

  گل تاج الملوک

  نام علمی: Aquilegia vulgaris   نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل تاج الملوک: گل تاج الملوک را در مکانی با آفتاب مستقیم بکارید گیاه بهترین...

  ادامه مطلب
 • 08
  مه

  گل داوودی

  گل داوودی: نام علمی:   chrysanthemum indicum   نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک     نیاز نوری گل داوودی: گل داوودی به نور کامل و متوسط...

  ادامه مطلب
 • 05
  مه

  گل دراسنا

  نام علمی: Dracaena marginata  نیاز نوری: متوسط نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل دراسنا: گل دراسنا برای رشد بهتر نیاز به نور غیرمستقیم خورشید دارد. در...

  ادامه مطلب
 • 30
  آوریل

  گل کاغذی

  نام علمی: Bouguainvillea glabra نیاز نوری: آفتاب کامل نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل کاغذی: گل کاغذی برای رشد مناسب به آفتاب کامل نیاز دارد. همچنین...

  ادامه مطلب
 • 29
  آوریل

  گیاه آگاو

  نام علمی: Agave americana نیاز نوری: غیر مستقیم نیاز آبی: زیاد نوع خاک: سبک نیاز نوری گیاه آگاو: گیاه آگاو برای رشد بهتر نیاز به نور غیر مستقیم آفتاب...

  ادامه مطلب
 • 28
  آوریل

  گیاه دیفن باخیا

  نام علمی: Diffenbachia amoena نیاز نوری: متوسط نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گیاه دیفن باخیا: بهترین نور برای رشد گیاه دیفن باخیا نور غیرمستقیم است. و...

  ادامه مطلب
 • 27
  آوریل

  گل زنبق

  نام علمی:  Iris reticulate نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل زنیق: گل زنبق نیاز نوری زیادی دارد به خصوص در دوران گل دهی...

  ادامه مطلب
 • 20
  آوریل

  گل آبشار طلایی

  گل آبشار طلایی نام علمی:  Rosa Banksiae نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل آبشار طلایی: گل آبشار طلایی به مکانی با آفتاب کامل...

  ادامه مطلب
 • 17
  آوریل

  گل بابونه

  نام علمی: Tanacetum parthenium نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل بابونه: بهترین شرایط برای رشد گیاه بابونه آفتاب کامل تا مقداری سایه است....

  ادامه مطلب