دسته بندی :مقالات

 • 05
  دسامبر

  نقش و عملکرد آمینواسیدها در گیاهان

  آمینواسیدها میتوانند به فرم های L و  D  تشکیل شوند اما تنها آمینواسید نوع  L میتواند توسط سلول ها مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که گروه NH2 در سمت...

  ادامه مطلب
 • 12
  ژوئیه

  محلول پاشی برگی

  زماني كه تغذيه برگي انجام ميشود گياهان عناصر غذايي زيادي را جذب ميكنند . آنها جذب و مصرف عناصر را در اين حالت بسيار بهتر از حالتي كه به...

  ادامه مطلب