26
Aug

(Persian) ویژگی های آمینواسیدها در گیاهان

Sorry, this entry is only available in Persian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

کلات

گیاهان می توانند تمامی آمینواسیدهای مورد نیازشان را یا مواد مغذی موجود بسازند اما این کار به دلیل فرایند پیچیده ای که دارد انرژی زیادی مصرف می کند. به کاربردن آمینو اسیدها به گیاه کمک میکند تا بر رشد و باردهی بیشتر تمرکز کند.(رهروان رویش سبز)

.

تاثیر آمینواسیدها بر گیاه

  • بیوسنتز پروتئین

  • فتوسنتز

  • تاثیر بر فعالیت روزنه ها

  • کلاته کردن عناصر 

  • القا فرایند گرده افشانی و رسیدن میوه

  • افزایش مقاومت در برابر استرس های محیطی در گیاهان

.

ویژگی های آمینو اسیدها در گیاهان

اثرات تغذیه ای:

افزایش متابولیسم در نتیجه افزایش مواد بیولوژیک

تقویت و تحریک گیاه

اثرات هورمونی که موجب تشکیل:

کلروفیل

ایندول استیک اسید

ویتامین ها

سیستم های آنزیمی متعدد

اثرات تغذیه ای و هورمونی:

تحریک گلدهی

بهبود تشکیل میوه

بهبود کیفیت، اندازه و رنگ میوه

بهبود درجه بریکس میوه

افزایش محتوی ویتامین میوه

.

بهترین زمان محلول پاشی کودهای حاوی آمینواسید در گیاهان:

  • مناسب ترین زمان جهت محلول پاشی اسیدهای آمینه در گیاهان قبل از طلوع یا بعد از غروب آفتاب می باشد.

  • در هنگام ابری بودن هوا یا وزش شدید باد از محلول پاشی خودداری گردد.

  • حداقل زمان لازم برای جذب اسیدهای آمینه 8 ساعت می باشد.