کودریزمغذی مایع کورت کمپلکس

.

 • کود آلی مایع کورت کمپلکس باعث آزاد سازی عناصر بلوکه شده در خاک می شود.
 • این کود ارگانیک موجب افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه و همچنین حفظ بقا و باروری گیاهان می شود.
 • این کود مایع موجب افزایش مواد آلی خاک می شود.
 • کود کمپلکس ریزمغذی موجب اصلاح ساختار خاک می شود.
 • کود اسپانیایی محصول شرکت کورتسا

توضیحات

معرفی بهترین کود ریزمغذی مایع کورت کمپلکس:

کورت کمپلکس ترکیبی از ریزمغذی های کلات شده است که علاوه بر عناصر ریزمغذی حاوی میزان بالایی اسید هیومیک و فولویک اسید می باشد که باعث افزایش راندمان و بهبود خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیکی خاک شده و از طرفی باعث کاهش PH و شوری خاک می شود.

.

ویژگی هاي کود حاوی ریزمغذی كورت کمپلکس :

 • مواد آلي موجود در کورت کمپلکس موجب آزاد سازی عناصر بلوکه شده در خاک می شوند.
 • ریزمغذی هاي موجود در اين كود كاملا قابل جذب براي گياه مي باشند.
 • کورت کمپلکس موجب افزایش عملکرد و ایجاد شادابی بیشتر در گیاه می شود.
 • مصرف متوالي کورت کمپلکس مواد آلی موجود در خاک را افزایش و موجب بهبود ساختمان خاک می گردد.
.

جدول عناصر غذایی موجود در  کود ریزمغذی كورت کمپلکس:

محتوای عناصر غذایی ضمانت شده
اسيد هيوميك و فولویک اسید
%28
مواد آلي ارگانيك
%40
منگنز
%0/4
روی
%0/3
آهن
%0/1
مس
%0/1
مولیبدن
%0/05
بور
%0/05
PH
4/5-5/5

میزان مصرف کود آلی کورت کمپلکس در محصولات مختلف:

کاربرد در خاک
نوع محصول
میزان مصرف(ليتر در هكتار)
گياهان زراعي
15-10
انگور
40-30
درختان پسته
40-30
سبزي صيفي و جاليزي
20-10
محصولات گلخانه اي
25-15
مركبات
25-20
زیتون
40-30

 

محلول پاشی:
نوع محصول
میزان مصرف
اکثر محصولات
3-2 در هزار
.

زمان مصرف کود آلی کورت کمپلکس:

این کود مایع آلي قابل مصرف از زمان قبل از گلدهی تا زمان برداشت محصول می باشد و در انواع روش هاي آبياري می توان استفاده نمود. 

.

موارد احتیاط و هشدار:

 • جهت حصول بهترین نتیجه، مقدار مصرف توصیه شده را  در طول مدت رشد رویشی گیاه به مقدار 4 الی 8 بار تقسیم کنید.
 • جـهت درخـتان آلـو و گـوجه بـه کـار بـرده نـشود زیـرا احتـمال سمیّـت بـرای برخـی واریـته های مشخـص وجـود دارد.
 • این محصول می تواند جهت انواع محصولات و با سیستم های مختلف آبیاری (قطره ای، بارانی و…) به کار گرفته شود.
 • در دمای خیلی بالا استفاده نشود.
 • با موادی که pH قلیایی دارند مخلوط نشود.

.

به منظور آشنایی بیشتر با ویژگی های اسید هیومیک در کشاورزی و اصلاح ساختار خاک شما را به مطالعه مقاله ذیل دعوت می نماییم:

مقاله ای در رابطه با ضرورت استفاده از اسیدهای آلی (اسید هیومیک وفلویک) درافزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی