02
مه

پیش‌بینی بانک جهانی درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی

پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۰ به دلیل افزایش قیمت سوخت و کودهای شیمیایی رشد بی‌سابقه‌ای داشته باشد. تنش های سیاسی منجر به افزایش قیمت سوخت می‌شود...

ادامه مطلب