26
اوت

ویژگی های آمینواسیدها در گیاهان

گیاهان می توانند تمامی آمینواسیدهای مورد نیازشان را یا مواد مغذی موجود بسازند اما این کار به دلیل فرایند پیچیده ای که دارد انرژی زیادی مصرف می کند. به...

ادامه مطلب