14
فوریه

مزایای کودهای حاوی جلبک دریایی

یکی از بهترین کودهای ارگانیک که میتوان برای گیاهان مورد استفاده قرار داد کود جلبک دریایی است. اما احتمالا این آخرین کودی است که کشاورزان نسبت به خرید و...

ادامه مطلب