17
آوریل

گل بابونه

نام علمی: Tanacetum parthenium نیاز نوری: زیاد نیاز آبی: متوسط نوع خاک: سبک نیاز نوری گل بابونه: بهترین شرایط برای رشد گیاه بابونه آفتاب کامل تا مقداری سایه است....

ادامه مطلب