07
اوت

بازدید گروه‌های ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی پنبه از نقاط پنبه‌خیز كشور/ کم‌آبی مشکل اصلی پنبه‌کاران

رئیس بخش بهزراعی مؤسسه تحقیقات پنبه کم آبی را از محدودیت‌های مزارع پنبه مورد بازدید گروه دانست و خاطرنشان ساخت: برای رفع این مشکل باید استفاده از سیستم‌های آبیاری...

ادامه مطلب