10
ژوئن

طرح الگوی کشت آماده است اما در اجرا محدودیت وجود دارد

در حالی که طرح الگوی کشت طی د و برنامه است به تعویق افتاده مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد می‌گوید این طرح به تازگی آماده شده است اما...

ادامه مطلب