25
نوامبر

دوران طلایی را از دست دادیم/ فراسرزمینی‌ بکاریم

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت کشت‌های فراسرزمینی گفت: راه‌اندازی شورورزی در ایران ضروری است و باید افرادی موثر و کارمد در این حوزه به کار...

ادامه مطلب