کود اسید هیومیک مایع کورت سوپر هیومیک

 

  • کود مایع کورت سوپر هیومیک موجب افزایش فعالیت میکروبی و بهبود خواص فیزیکی و  شیمیایی خاک می شود.
  • این کود مایع ارگانیک موجب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) و آزاد سازی عناصر غذایی به واسطه افزایش مواد ارگانیک و اسید های هیومیک در این محصول می شود.
  • کود کشاورزی سوپر هیومیک باعث افزایش مواد آلی خاک و اصلاح ساختار خاک می شود.
  • کود هیومیک اسپانیایی محصول شرکت کورتسا

توضیحات

معرفی کود اسید هیومیک مایع کورت سوپر هیومیک:

کورت سوپر هیومیک محصولی غنی شده با اسید هیومیک و اسید فولویک به همراه مواد ارگانیک، ازت و پتاسیم است که بعنوان یک مکمل غذایی ایده آل برای خاک های فقیر از نظر مواد غذایی می باشد. اسید هیومیک با انجام فرایندهای متعددی در گیاه ، باعث جذب بهتر مواد معدنی و افزایش کیفیت محصول می شود. مواد معدنی ، عمدتا توسط گیاه جذب نمیشوند و همچنین سولفات ها نیز به صورت بسیار محدود، جذب گیاه می شوند. اسید هیومیک، مواد غیر قابل جذب را در خاک حل و قابل جذب شدن نموده و این مواد را در خود نگه داشته و در زمان مناسب ، به ریشه گیاه منتقل می نماید. مصرف این کود آلی علاوه بر تامین ماده آلی خاک به جذب عناصر تثبیت شده در خاک نیز کمک می کند.

.

تاثير کاربرد کود اسید هیومیک مایع بر گیاه

  •  کمک به گسترش سيستم ريشه اي و در نتیجه آن جذب بهتر عناصر غذایی در دسترس گیاه 
  • کلات کردن تمامی کمپلکس های موجود در خاک و در دسترس قرار دادن این عناصر در اختیار ریشه گیاه
  • افزایش مواد آلی خاک و اصلاح ساختار خاک

.

جدول عناصر غذایی موجود در  کود هیومیک اسید مایع کورت سوپر هیومیک:

محتوی عناصر غذایی ضمانت شده 
عصاره هيوميك کل
%55
مواد آلي ارگانيك
%65
كربن ارگانيك
%18
ازت
%2/8
پتاسيم
%5/2 

 

میزان  مصرف کود هیومیک اسید مایع اسپانیایی در محصولات مختلف:

جدول مصرف
محصول
ميزان مصرف
سبزيجات
4 – 10 ليتر در هكتار
محصولات باغي
4 – 10 ليتر در هكتار
محصولات گلخانه اي
8 – 15 ليتر در هكتار
مركبات
10 – 25 ليتر در هكتار
پسته
15– 25 ليتر در هكتار
زيتون
15 – 25 ليتر در هكتار
انگور
15 – 25 ليتر در هكتار
دز کلی مصرف در طی چند مرحله (2 – 8) در طول چرخه رشدی گیاهان استفاده گردد.

.

زمان مصرف کود هیومیک مایع کورت سوپر هیومیک:

کورت سوپر هیومیک را می توان در تمامی دوران فصل رشد گیاهان باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد.
.

موارد احتیاط و هشدار:

  • کود ارگانیک كورت سوپر هيوميك با اکثر سموم و کودهای کشاورزی قابلیت اختلاط دارد، اما توصیه می شود با ترکیبات قليايي مخلوط نشود.
  • توصیه می شود کود هیومیک اسپانیایی در شرایط با دمای بالا استفاده نشود.
  • کورت سوپر هیومیک منحصرا جهت مصرف خاکی می باشد. 

..

به منظور آشنایی بیشتر با ویژگی های کود اسید هیومیک در کشاورزی شما را به مطالعه مقاله ذیل دعوت می نماییم:

مقاله ای در رابطه با ضرورت استفاده از اسیدهای آلی (اسید هیومیک وفلویک) درافزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی